1916-04_1

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-04], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, mb@mb.vu.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-04], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-04]
Physical Description: BS laiškas VČ. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi mašinraštyje (nuoraše) pieštuku VČ pastaba: „1916 / IV / B. S“, BS biografija. Rašyta 10,9×28,3 cm pilkšvai žalsvos spalvos popieriaus lape pailgais langeliais (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r dešinysis kraštas nelygus, kirpta. Kelis kartus lenkta (trys lenkimo linijos), lenkimo vietose plyšiai. 1r dešiniojo krašto kampai viršuje ir apačioje aplankstyti. Apglamžyta. 1r–v yra rudų ir rašalo dėmelių. 1r viršuje pieštuku numeruota {17}. Be voko. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Dainuškėlė.
ֿ
Per girias,
Per žalias
' teka Dunojėlis.
Per marias,
Per gilias
plaukia gulbinėlis.
ֿ
Dunojėlio bangos agštos
Spindulėlias švaistos‑vaikšto.
Gulbinėlio plunksnos baltos
Gundo vilni apskabinti.
ֿ
Suplasnoja gulbinėlis –
Tai apmiršta baltos vilnis.
Ir tik dreba, ir tik virpa
Gulbinėli glamonėja.
ֿ
– Gulbinėli palukėk.
Tu nuo musu neplasnok.
Nieks taves taip nemilės,
Nieks lopšinės neliuliuos.
ֿ
Už Dunojaus saulė leidžias.
Prie Dunojaus sesė verkia.
O per pati Dunojėli
Plaukia žalias vainikėlis.
ֿ
Plaukia žalias. Vilnis lidi.
Gera supties. Gera plaukti.
Tik sesulė, kaip ta drobė,
' Kaip ta apušė nemigus.
ֿ
– Vainikėli palukėk,
' Gulbinėlio nemilėk.
Kas tave taip bedainuos,
Ant galvelės bedevės.
ֿ
Per marias,
Per gilias
plaukia gulbinėlis.
Per girias,
Per žalias
teka Dunojėlis [1]
____________
' teka ] cor te pro pla
' Spindulėlia[i]s ] vid ex err om i
' nemigus. ] cor pro nulinkus. sub l
' Gulbinėlio ] cor G pro ill
[1] Eilėraščio „Dainuškėlė“ vienas iš pirmųjų variantų, šiek tiek taisytas juodu rašalu BS ranka. Vėliau pavadinimo atsisakyta.
Publikuota: galutinis eilėraščio variantas be pavadinimo „[Per girias, per žalias]“ rinkinyje „Saulė ir smiltys“, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 51–52.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 733.