1917-05-03_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-03], [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-03], [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-05-03]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Kambarį gavau.]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-05-03] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu, turiniu. Rašyta 9,0×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: СО[ЧИ] [ЧЕ]РНОМ. / 3- 5 17 /, ВОРОНЕЖЪ / 12. 5. 17 /. Pieštuku numeruota {Nr. 40}. Tema: BS praneša gavęs kambarį Kaukaze, užrašo adresą, skatina jam parašyti. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Nr. 40}
Гор. Воронеж
Халютинская 15
Вал. Чурлянис [*]
1 Kambarį gavau.
2 Adresas Кавказ. Сочи
3 Верещагинская сторона
4 Свѣтлячeк
5 Дача Говриловой мал. [1]
6 Šiandie daugiau parašysu.
7 Rašyk!
8 Balytis
[*] ~ rus =Voronežas / Chaliutinskaja 15 / Val[erija] Čiurlionytė.
[1] ~ rus =Kaukazas. Sočis, / Vereščiaginas, / Svetliačiok, / mažasis Gavrilovos vasarnamis.