1917-05-02_4

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-02, [Sočio link – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-02, [Sočio link – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-02
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Labas Rytas! Toks ankstus.]. Be vietos. Lokalizuojat [Sočio link – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais ir VČ adresu. Rašyta 8,9×14,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku, horizontaliai. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys juodi pašto antspaudai: du ТУАПСЕ ЧЕРН. Г. / -2 5. 17 /, ВО[РОНЕЖ]Ъ / 1[6] 5. [17] /. Pieštuku numeruota {Nr. 5.}. 1r apačioje, dešiniojo krašto link, yra rudų dėmelių. Tema: BS, laukiančio pirkti bilietą į Tuapsę, fizinė savijauta. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 5.}
Воронеж
Халютинская 15
Вал. Чурлянис [*]
1 Labas Rytas! Toks ankstus.
2 Šiandie aš ir laivą gausiu
3 ir važiuosiu marėmis. Pernakt
4 ant kėdės nakvojau. Išvargau
5 kaip šuva, bet šiandie
6 jau važiuosiu. Tik
7 lietus lija. Stoviu susitraukęs
8 pašalyj ir laukiu bileto.
9 Sudie
10' Buč[iuoju]B[o]l[ytis] –
11 2/V – 17
10 Buč[iuoju]B[o]l[ytis] – ] ill, rest
[*] ~ rus =Voronežas / Chaliutinskaja 15 / Val[erija] Čiurlionytė].