1917-05-02_3

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-02], [iš Tuapsės – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-02], [iš Tuapsės – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-05-02]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Tai Sesute, aš jau Tuapsėj.]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-05-02] ir lokalizuojant [iš Tuapsės – į Voronežą], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 9,0×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du pašto antspaudai: ТУАПСЕ АРМАВИРЪ / -2 5 17 /, ◊◊◊ / ◊◊◊ /. Pieštuku numeruota {N 3.}. 1r apačioje, dešiniajame kampe, yra rudų dėmelių. Tema: BS praneša VČ, kad atvyko į Tuapsę. Aprašo kelionės trūkumus (užimti viešbučiai, išparduoti bilietai), vietovę (kalnai), išgyvenimus (vienatvė, ilgesys), savijautą (nuovargis). Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{N 3.}
Воронеж
Халютинская 15
Вал. Чурлянис [*]
1 Tai Sesute, aš jau Tuapsėj.
2 Sėdžiu. Kur nakvot neturiu. Gal
3 kur Dievas priglaus. Daiktus pada-
4 viau sergėt. Rytoj 5 val. ryto eisiu
5 kalėdot bileto į laivą – gal su-
6 kalėdosiu. Mat visi bilietai ryt-
7 dienai išparduoti. Gali atseit
8 dar dieną čia pasitrint.
9 Vieta kažkokia nepaprasta
10 Kalnai, kalnai, kalnai. Tik
11 klaiku kažkaip. Tokia
12 vienuma! Toks ilgėjimasis!
13 Nors pasiusk! Nebūtau
14 toks pavargęs eitau kur
15 į kalnus! Turbūt Kaukaze
16 ilgai bus sunku išgyvent
17 Taip vienas, taip vienas, taip
18 ilgu! Kas man dabar daryti?
19 Geriu vietoj kavos kokias
20 tai pamazgas – kur išgėręs
21 eisiu Dievas Tėvas žino.
22 Ar akmenų į mares
23 pamėtyt. Viešbučių nėra
24 (pilni, po 5 rub. kamb).
25' Beturiu 2 atviruti, kur
26 gausiu pirkti.
27 Kolkas. Bučiuoju
28 Rašyk Sesute, rašyk –
29' kitaip pasiusiu
30' Bal[iukas]
25 Beturiu ] cor B pro b
30 Bal[iukas] ] ill, rest
[*] ~ rus =Voronežas / Chaliutinskaja 15 / Val[erija] Čiurlionytė.