1917-05-02_2

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-02], [iš Tuapsės – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-02], [iš Tuapsės – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-05-02]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Vėl prasidėjo medija. Miškų nėra – tik]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-05-02] ir lokalizuojant [iš Tuapsės – į Voronežą], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 9,0×14,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: АРМАВИРЪ -317- ТУАПСЕ / -2 5 17 /, [ВОРОНЕЖЪ] / -8. 5. 17 /. Pieštuku numeruota {Nr 9.}. Tema: Rusijos panorama, traukiniu važiuojant Sočio link, BS įspūdžiai, nuotaikos, vidinė jausena. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 9.}
Воронеж
Халютинская, 15
Вал. Чурлянис [*]
1 Vėl prasidėjo medija. Miškų nėra – tik
2 krumai, krumai ir žolė iki kelių. Greit
3 matyt šienapjutis. Sėdžiu vagone‑restorane.
4 Labai šviesu ir toli matos. Kartais ramu,
5 kartais Dievas žino, kažkaip keista
6 daros – kur aš nuvažiuosiu ir ką darysiu?
7 Sako būk kalnai greit prasidėsią.
8 Duok Dieve! Taip jau nusibodo važiuoti
9 Po tokias lygumas, tokias istorijas, kaip
10 Rostove buvo – iš tikro gi galima pa-
11 siusti. Kai pavargęs žmogus – nei gal-
12 vot ką begali, nei indomu kas. Norėtus
13 Tau parašyti ką gražaus, gražaus, bet
14 dūšia kažkaip labai labai prislėgta.
15 Buk gera ir nepyk ant
16 manęs
17' Bu[čiuoju][.]
18' Balyt[i]s
17 Bu[čiuoju][.] ] ill, rest
18 Balyt[i]s ] ill, rest
[*] ~ rus =Voronežas / Chaliutinskaja, 15 / Val[erija] Čiurlionytė.