1917-05-02_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-02], [tarp Tuapsės – Armaviro – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-02], [tarp Tuapsės – Armaviro – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-05-02]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Nieko baisesnio nėra, kaip važiuoti]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-05-02] ir lokalizuojant [tarp Tuapsės – Armaviro – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 8,9×14,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai, 1r – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi antspaudai: [ТУАПСЕ АРМ]АВИРЪ / 2 [5] 17 /, [В]ОРОНЕ[ЖЪ] / - 8. 5. 17 /. Pieštuku numeruota {N 2.}. Kampai aplankstyti. Tema: BS, važiuojančio traukiniu per tunelį, įspūdis. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{N 2.}
Воронеж
Халютинская, 15
Вал. Чурлянис [*]
1 Nieko baisesnio nėra, kaip važiuoti
2 per tunnelį. Čia žemė dvelkia‑kvepia,
3 čia traukinys lekia kaip pašėlęs ir
4' skambina visą laiką, kažkaip
5 klaiku labai. O dumai iš kalnų išsi-
6 kelti in augštį negali. Užkliuvo dūmų
7 kamuolys už debesio ir kabo užkliu-
8 vęs, kaižkaip juokinga. Tik tunnelio
9 bijau. Kad tas traukinys taip
10 baisiai skambina ir žemė taip
11 tamsi. Kaip būtų gerai, kad tu
12 būtum, kaip būtų gerai! Ir tun-
13 nelis nebūtų – toks baisus!
14' Buč[i]u[o]ju Balyt[is]
15 ˹Tarp Armaviro ir Tuapses˺*
16 ˹Kaip Dievą myliu
17 nuo tų tunelių pasiust
18 galima. Visą dušią
19 suės! –˺**
4 kažkaip ] a ras kaip
14 Buč[i]u[o]ju Balyt[is] ] ill, rest
15 ˹*˺ ] add p text
16–19 ˹**˺ ] add p text, 1r
[*] ~ rus =Voronežas / Chaliutinskaja, 15 / Val[erija] Čiurlionytė.