1917-05-01_3

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-01, [Tuapsės link – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-01, [Tuapsės link – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-01
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Jau kalnai Sesute, jau kalnai, tik]. Lokalizuojant [Tuapsės link – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 9,0×14,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: ТУАПСЕ -318- АРМАВИРЪ / –3 5 17 /, [ВОР]ОНЕЖЪ / 12 5 17 /. Pieštuku numeruota {Nr. 6.}. Tema: BS regimieji įspūdžiai (kalnai, apaugę medžiais, krūmais, pievomis, ūkanoj mėlynuojančios ir dingstančios kalnų viršūnės) ir vidiniai pojūčiai (smagu, baugu, ilgu), važiuojant traukiniu Tuapsės link. 1v yra rudų dėmelių, pirštų atspaudų. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 6.}
Воронеж
Халютинская, 15
Вал. Чурлянис [*]
1 Jau kalnai Sesute, jau kalnai, tik
2 lietus lija. Visi apaugę medžiais, kru-
3 mais, pievomis. Traukinys lekia kaip
4 pašėlęs per tunelius, sąsmaugas, klo-
5 nius ir žvainas pievas. Tolimos
6 kalnų viršunės mėlynuoja ir
7 dingsta kažkokioj ukanoj – dūmuose
8 Po kalnus tuos turbūt žmonės
9 niekuomet nevaikšto. Ir smagu
10 ir baugu. Kad tai tu nors mirksnį
11 butūm kartu! Kad tai nors mirksnį
12 kartu pažvelgtum in kalnus.
13' Kažkoks ilgėjimas pradeda
14 svaigint iki Tuapsei dar 2 1/2 val.
15' Buči[uo]ju
16' B[alytis]
17' ˹1/V – 17˺
13 Kažkoks ] cor -ok pro -as
15 Buči[uo]ju ] ill, rest
16 B[alytis] ] ill, rest
17 ˹*˺ ] add in sin mg, vert
[*] ~ rus =Voronežas / Chaliutinskaja, 15 / Val[erija] Čiurlionytė.