1917-05-01_2

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-01, [Tuapsės link – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-01, [Tuapsės link – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-01
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Tai aš jau Kaukazo šalyj. Tai tebevažiuoju tu-]. Be vietos. Lokalizuojant [Tuapsės link –į Voronežą] remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 9,0×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: ТУАПСЕ -318-[АРМА]ВИРЪ / -1 5 17 /, [ВОРОНЕЖЪ] / 10 5 17 /. Pieštuku numeuota {Nr. 23}. Kampai aplankstyti. Tema: BS ilgos kelionės traukiniu Sočio link detalės ir įspūdžiai. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 23}
Воронеж
Халютинская, 15
Вал. Чурлянис [*]
1 Tai aš jau Kaukazo šalyj. Tai tebevažiuoju tu-
2 apsen nuo Armaviro ir važiuoti dar toli.
3 Čia jau labai šilta, o galva labai skauda. Ir
4 valgyt nebeturiu ko. Tik keistas daiktas
5 Aš laukiau Kaukaze kalnų, bet visa laiką
6 tokios lygumos, kad ir pačioj Rusijoj
7 turbūt tokių nėra. Jau bus tuoj trys
8 paros važiavimo, o galo nesimato. Rodos
9 visa mėnesį važiuoju. Visą laiką
10 didžiausias vėjas, tik kažkoks labai
11 šiltas. Su savo kupe draugais persisky-
12 riau Rostove ir nebesimačiau. Dabar
13 važiuoju vienas. Tuapsej busiu naktį.
14 Bet aš labai pavargęs. Taigi atleisk.
15 Man labai labai skauda galva
16' Bučiu[oju].
17' Bol[ytis]
18' 1/V – 1[7]
16 Bučiu[oju] ] ill, rest;
17 Bol[ytis] ] ill, rest
18 1[7] ] ill, vid
[*] ~ rus =Voronežas / Chaliutinskaja, 15 / Val[erija] Čiurlionytė.