1917-05-01_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-01, [Tuapsės link – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-01, [Tuapsės link – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-05-01]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Jau persėdau Armavire ir važiuoju Tu-]. Be vietos. Lokalizuojant [Tuapsės link – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: ТУ[АПСЕ-АРМАВИ]РЪ / -2 5 17 /, ВОРО[НЕЖЪ] / 10 5. 17 /. Pieštuku numeruota {N4.}. Kampai apspurę. Tema: BS savijauta, važiuojant į Tuapsę po bemiegės nakties Rostove; įspūdis, einant naktį stichijos metu tiltu per Doną. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo (rankraščio).
{N 4.}
Воронеж
Халютинская 15
Вал. Чурлянис [*]
1' Jau persėdau Armavire ir važiuoju Tu-
2 apsen. Šianakt atsėjo visą naktį nemiegoti.
3 Vakar vakare vargais‑negalais išsikraus-
4' čiau iš Rostovo. Laivu važiuot neprisiėjo.
5 Tik ėjau naktį pesčias per tiltą. Staugė
6' ir vėjas ir Donas kaip pasiutę. Tiltas ne
7 ant stulpų, bet pakabintas‑pekartas.
8 visas usčiojos vėjui dukstant.
9 Bet eiti buvo smagu. Ejau trys varstu
10 tokiam vėjui dukstant. O nakties
11 tamsumėlis! Paskui traukinyj kad
12' daug žmonių buvo. Stovėjau kertėj.
13 užtat šiandie visai vargiai gyvas.
14 Čia žolė visur iki kelių. Rugiai
15 iki juozmeniui.
16' Bal[ytis]
17 1/V – 17
1 Armavire ] cor fl -e pro
4 Laivu ] cor L pro S
6 Donas ] cor D pro min
12 daug ] cor d pro s
16 Bal[ytis] ] ill, rest
[*] ~ rus =Voronežas / Chaliutinskaja 15 / Val[erija] Čiurlionytė.