1917-04-29_2

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-29], [Voronežo link – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-29], [Voronežo link – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-04-29]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Laukai, laukai, jiems ir galo nėra]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-04-29] ir lokalizuojant [Voronežo link – į Maskvą], remtasi [1917-04-29]_1 laišku, VČ adresu, turiniu. Rašyta 14,1×9,0 cm formato standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Be antspaudų. Pieštuku numeruota {Nr 59.}. Tema: BS džiugi nuotaika, važiuojant traukiniu Voronežo link. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 59.}
Москва
Эльдорадовскiй 1, кв 86
Петр парк
Вал. Чурлянис [*]
1 Laukai, laukai, jiems ir galo nėra.
2 Rugiai žaliuoja ir maudos saulėj, purie-
3 nos lenkia savo grakštų vainiką ir
4 praretūs žilvyčiai juokias švelnu-
5 čiai lapeliais – pavasaris – pavasa-
6 ris! Ir dūšioj lauko kažkaip
7 daug daug! O tu iš Dievulio šian-
8 die ar pavogsi bent vieną spin-
9 dulėli – ar pasidžiaugsi su ma-
10 nimi? Važiuoti labai gerai. Galiu
11' ir dieną gulėti, kaimynai mano geri
12 O traukinys toks lakus! Greit Voro-
13 nežas. Tik peleriną labai perplėšiau.
14 Bučiuoju. Bučiuok Jadzę [1]
15' Bal[ytis]
5 [švelnu]čiai[s] ] vid ex err om s
11 kaimynai ] cor k pro o
15 Bal[ytis] ] ill, rest
[*] ~ rus =Maskva / Eldorado 1, 86 b[utas] / Petr[ovsko] parkas / Val[erija] Čiurlionytė].
[1] Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), VČ sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje.