1917-04-29_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-29], [Rostovo link – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-29], [Rostovo link – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-04-29]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Toks gražus rytas… Išėjau]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-04-29] ir lokalizuojant [Rostovo link – į Maskvą], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu, kitais tuo metu [1917-04-30] rašytais atvirlaiškiais. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Uždėti du juodi pašto antspaudai: [РОСТОВЪ ВОКЗ.] / 29 4 17 /, [РОСТ]ОВЪ ВОКЗ. / 29 4 17 /. Pieštuku numeruota {Nr 21.}. Tema: BS kelionės Rostovo link patirtis (geras poilsis, patogumai, smagi nuotaika). Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 21.}
Москва
Петровскй парк
Эльдорадовскй 1, 86
В. Чурлянис [*]
1 Toks gražus rytas.. Išėjau
2' ant Saulės – pirmas rytme-
3 čio sveikinimas tegu būna
4 tau! Puikiai miegojau. Vagone
5 geriam ir arbatą ir kavą.
6 Ir važiuot smagu.
7 Matos toli laukai ir pievos
8 ir mintys taip toli –
9' Balyti[s] –
2 pirmas ] cor r pro vid j
9 Balyti[s] ] ill, rest
[*] ~ rus =Maskva / Petrovsko parkas / Eldorado 1, 86 / V[alerija] Čiurlionytė.