1916-12-15

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-12-15], [iš Voronežo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilnisus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-12-15], [iš Voronežo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-12-15]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Labas Rytas! Šianakt – antra nakt]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-12-15] ir lokalizuojant [iš Voronežo – į Maskvą], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu, turiniu ir 1916 m. kalendoriumi. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: ВОРОНЕЖЪ / 18 12. 16 /, В[ОРОНЕЖЪ] / 18 12. 1[6]. Pieštuku numeruota {Nr. 46}. Kampai aplankstyti. Tema: BS rašo sapnavęs VČ. Praneša apie kelionės į Maskvą ir Voronežą planus. Grožisi gamta. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 46}
Москва
Петровск парк
Эльдорадовскй 1, 86
В. Чурлянис [*]
1 Labas Rytas! Šianakt – antra nakt
2 paeiliui tave sapnavau. Kažkokia
3 tu rūsti buvai ir abelnai kažkas
4 painiai labai išėjo. Bijau, kad
5 nebūtų kas nors negero nutikę
– –
6 Išvažiuosiu į Maskvą turbūt
7 rytoj (subatoj) vakare ir Mas-
8' kvoj busiu sekmadieny rytą.
9 Čia noriu su jaunimu
10 truputi pasipažint ir pasi-
11 šnekėt ir abelnai Vo-
12 roneže pasižmonet.
13 Kad tu žinotum kokie
14 vakarai čionai gražūs!
15 Ukana tokia širma
16 ir brekštantys iš leto
17 žiburėliai. Kai žiūri
18 pakalnėn, juodumon
19 nežymu kur baigias dan-
20 gus ir prasideda žeme,
21 kur zvaizdžių nebėra
22 ir dega žiburiai.
23 Gražu ir gera čionai
24 Tegu ir tau būna
25 gera, kaip man
26' Bučiu[oju].
27 Lik
28 Bolyt[is]
8 sekmadieny ] cor s pro p
21 zvai[g]zdžių ] vid ex err om g
26 Bučiu[oju] ] ill, rest
28 Bolyt[is] ] ill, rest
[*] ~ rus =Maskva / Petrovsko parkas / Eldorado 1, 86 / V[alerija] Čiurlionytė.