1916-08-23

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-23], [iš Maskvos – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-23], [iš Maskvos – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08-23]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Aš jau Maskvoj. Važiuok]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-08-23] ir lokalizuojant [iš Maskvos – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 9,1×14,2 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Uždėti du juodi pašto antspaudai: МОСКВА / 23. VIII. 16. /, ВОРОНЕЖЪ / 25 8 16 /. Dar vienas Maskvos pašto antspaudas uždėtas ne visas. Pieštuku numeruota {Nr 24.}. Tema: BS ragina VČ skubėti važiuoti į Maskvą, sunkiai ieško kambario, kur galėtų apsistoti. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 24.}
Воронеж (гор.)
Халютинская, 15
Вал. Чурлянис [*]
1 Aš jau Maskvoj. Važiuok
2 kuogreičiausia. Su kamba-
3' riais baisus daiktas. Visa
4 dieną bėgiojau ir nieko
5 neradau. Pavargau be galo.
6 Turbūt ir nerasiu kambario
7 Reikės apsigyvent kur
8 nors Sokolninkuos ar
9 Chimkuos. Nežinau iš-
10 tikrųjų, kas čia ir daryt.
11 Ir nusiminęs užtat
12 esu be galo. Prie to dar
13 truputi sergu. But gerai,
14 kad pasiskubintum
15 važiuoti, nes paskui
16 gali būti dar blogiau…
17' Ir aš laukiu labai.
18 Dabar esu počtamte.
19 Eisiu ir vėlei kur nors
20 klaidinėt – gal ką
21 nors sukalėdosiu
22 Lik sveikuže
23' Ba[lytis]
3 Visa ] cor fl -a pro -as, ras s
17 laukiu ] cor l pro ill
23 Ba[lytis] ] ill, rest
[*] ~ rus =(m[iestas]) Voronežas / Chaliutinskaja, 15 / Val[erija] Čiurlionytė.