1916-08-05

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-05], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-05], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08-05]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Šiandie daktaras pulsa]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-08-05] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Uždėti du juodi pašto antspaudai: ПЕТ[РОГРАДЪ] / -5 8 16, ЛИПЕЦКЪ / 6 8 16 /. Pieštuku numeruota {Nr 18.}. Kampai aplankstyti. Tema: BS rašo apie paskutinę parą Petrogrado ligoninėje: gydytojo apžiūrą, dietą, rytdienos (komisijos dėl tarnybos kariuomenėje sprendimo) laukimą. Prašo VČ už jį pasimelsti, kad lydėtų sėkmė. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 18.}
Липецк (Тамб губ)
Базарная, 1
Вал. Чурлянис [*]
1 Šiandie daktaras pulsa
2 paspaudė, paspaudė ir numojo
3 ranka. Rytoj, rytoj jau turbūt
4 bus paskutinisai teismas
5 Gavau tavo laiškutį vakar. O ma-
6 tai tu ir sutikai su tuo viskuo
7 ką aš tau rašiau apie galvo-
8 jimą. Tik tu kitaip ir visai
9 iš kitos pusės prie to paties
10 siekio priėjai, prieš ką ana-
11 me laiške taip karštai prie-
12 šinais. Šiandie ligoninėj
13 verčia mus pasninkaut,
14 tat valgyt noriu, kaip šuva.
15 Tik tiek, kad šiandie paskuti-
16 nė diena ir naktis – tai
17 smagiau daros. Pasimelsk
18 sesule šį vakar už mane,
19 ir ryt saulę pasveikink
20 mano vardu, kad aušra
21 išaušusi būtų skardi
22 ir džiaugsminga, kad
23 švęsti paskui lelionę,
24 svaigią ir žydinčią!
25' Iki – iki – Už naują
26 Aušrą, už skaidrų vainiką –
27' Alleluja!
28' Bučiu[o]ju
29' tavo Bal[iuka]s
30 Trečiadienis.
25 už ] cor u pro A
28 Bučiu[o]ju ] ill, rest
29 Bal[iuka]s ] ill, rest
[*] ~ rus =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija]) / Bazarnaja (Turgaus), 1 / Val[erija] Čiurlionytė.