1916-08-04_2

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-04], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-04], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08-04]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Valio, Sesule! Mane paliuosavo]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-08-04] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Uždėti du juodi pašto antspaudai: ПЕТРОГРАДЪ / -4 8 16 / ir ЛИПЕЦКЪ / -[7] 8 [1]6 /. Pieštuku numeruota {Nr. 17.}. Tema: BS praneša VČ ligoninėje gydytojų komisijos priimtą nuosprendį – „kuriam laikui“ dėl isterijos karinę tarnybą atidėti. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 17.}
Липецк (Тамб. губ)
Базарная, 1
Вал. Чурлянис [*]
1 Valio, Sesule! Mane paliuosavo.
2 Kuriam laikui dar nežinau – tik išėjau
3 iš daktaro. Manau, kad gal kokiems me-
4 tams. Tai žinai vis tik neblogai būtų.
5 Išrado, kad aš esu „одержим истерi-
6' ей“ [1] – biesas žino matai kas. Turbūt
7 tuoj gabens mane iš ligonbučio.
8 Sužinojęs, ką nors, išėjęs iš ligon-
9 bučio tuoj tau velei parašysiu.
10 Šiandie Saulė šviečia, taip
11 gražu ir tai gerai. Ir dū-
12 šia laisva. Sudieu, Sesul.
13' Bučiuoju Tave
14' Balyt[i]s
6 biesas ] a cor interp pro .
14 Balyt[i]s ] ill, rest
[*] ~ rus =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija]) / Bazarnaja (Turgaus), 1 / Val[erija] Čiurlionytė.
[1] ~ rus =„apimtas isterijos“.