1916-08-04_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-04], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-04], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08-04]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Esu truputi apsvaigęs. Gal-]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-08-04] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: ПЕТРОГРАДЪ / -4 8. 16 /, ЛИПЕЦКЪ / [-7] 8 /. Pieštuku numeruota {Nr 16 –}. 1r–v yra pirštų atspaudų dėmelių, prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo. Kampai aplankstyti. Tema: BS rašo apie persikėlimo į Maskvą planus, svajonę jau rudenį ir žiemą būti kartu Maskvoje, atostogas Sočyje; informuoja apie komisijos dėl karinės tarnybos procesą ir rezultatą (nepašauktas). Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 16 -}
Липецк (Тамб. губ)
Базарная, 1
Вал. Чурлянис [*]
1 Esu truputi apsvaigęs. Gal-
2 va sukas, nenumanau ką da-
3 bar ir dainuot noris. Pradėjau
4 rūpinties apie važiavi-
5 mą Maskvon. Matai, ar aš
6 nesakiau, kad busim kartu
7 žiemą? Ar aš ne pranašas
8 kartais! Kad tu žinotum, ko-
9 kia komedija pasibaigė
10 mano komisija. Aš jiems per-
11 skaičiau visą lekciją iš filio-
12 liogijos – jie žiūri ištempę au-
13 sis ir nieko nesupranta. Tik
14' šiandie aš rašyt mat negaliu.
15 Nors nieko negėriau, bet
16 esu girtas. Tu pasisistengk
17 in Maskvą greičiau, ir aš…
18 O šį visą mėnesį aš valkio-
19 siuos, šildysiuos ant saulės
20 ir dainuosiu. Valio
21 jaunystė ir gyvenimas
22 ir mano jaunoji
23' saulėta Sesule!
24' Bučiu[o]ju
25 Balyt[i]s
14 mat ] p ras ga
23 saulėta ] cor pri a pro e, cor u pro s
24 Bučiu[o]ju ] ill, rest
25 Balyt[i]s ] ill, rest
[*] ~ rus =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija] / Bazarnaja (Turgaus), 1 / Val[erija] Čiurlionytė.