1916-08-03

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-03], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-03], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08-03]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Šiandie daktaras irgi nežiū-]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-08-03] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: ПЕТ[РОГРАДЪ] / -3 8 16 /, [ЛИП]ЕЦКЪ / ◊ ◊ 16 /. Pieštuku numeruota {Nr. 28.}. Kampai aplankstyti, apspurę. Tema: BS Petrogrado ligoninėje aplanko Narutis. BS savijauta, likus dienai prieš komisijos sprendimą dėl karo tarnybos (atidėti ar paimti). Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. Minimi asmenys: Petras Narutavičius [Narutis]. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 28.}
Липецк
(Тамб. губ)
Базарная, 1
Вал. Чурлянис [*]
1 Šiandie daktaras irgi nežiū-
2 rėjo. Rytoj gal dar pažiūrės –
3' ir – ir – ir ketvirtadieny bus taip
4 toliau. Šiandie buvo Na-
5 rutis [1]. Pasišnekėjom, pasi-
6' troškom. Vakar gavau
7 tavo du laišku. Labai tau
8 ačiu. Tik tu, Sesul, nepyk,
9 kad aš Tau nedaug terašau.
10' Galva sukas ir mintys
11 pinas – ką aš galiu gero
12 dabar parašyt. Palukėk,
13 kai išeisiu – tai bus gerai
14 Tai daug parašysiu;
15 Dabar gi slankioju iš
16 kertės iš kertę ir manyje
17 nėra jokių minčių,
18 jokių jausmų. Kažkaip
19 dabar visa valia turiu
20 stengties nabašninku
21 buti. O naujo pas
22 mane nieko. Taigi
23 viso Tau gero, Sesut mano.
24 Ketvirtadieny pasimlsk už
25' mane. Buč[i]u[oju]
26' Bol[ytis]
3 ketvirtadieny ] cor v pro k, cor pri i pro e
6 Vakar ] a ras Ry
10 Galva ] cor G pro l
16 [iš] kertę ] vid ex err pro į
24 pasimlsk ] p m vid ex err om e
25 Buč[i]u[oju] ] ill, rest
26 Bol[ytis] ] signat, ill, rest
[*] ~ rus =Lipeckas / (Tamb[ovo] gub[ernija] / Bazarnaja (Turgaus), 1 / Val[erija] Čiurlionytė.
[1] Petras Narutavičius, inžinierius, BS draugas Petrapilyje.