1916-07-04

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-07-04], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-07-04], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-07-04]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Esu toli už miesto, netoli nuo]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-07-04] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,1×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį raudonai – ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys juodos spalvos pašto antspaudai: du – ПЕТРОГРАДЪ / -4 7 16 / (du), ЛИПЕЦКЪ / 6 7 16 /. Pieštuku numeruota {Nr. 63}. Tema: BS, visą dieną praleidusio toli už miesto esančiose pievose, įspūdžiai. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{N. 63}
Липецк (Тамб. губ)
Базарная 1.
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
1 Esu toli už miesto, netoli nuo
2 miško vidury pievų. Kaip platu
3 ir kaip laisva. Toli nuo žmonių. Tik
4 toli, toli girdėti jaunimo dainos.
5 Prisirinkau daug daug gėlių, laukinių
6 skaisčiaspalvių – tegu mano sesulę
7 pasieks ir mano daina ir mano
8 nupintas vainikas. Visą dieną
9 išsivalkiojau vienas po pievas,
10 dabar jau brėkšma, dar parin-
11 kęs gėlių važiuosiu namo – gal
12 rasiu laišką nuo tavęs – ir pa-
13 rašysiu tau daug daug. Vaka-
14 ras toks ramus, ir dušiai ne-
15 sunku, ir dušios malda pa-
16 dievinta… Toli dainos…
17 Вспомни, вспомни луг зеленый
18 Радость пѣсен, радость пляск… [1]
19 Kad žinotum, kokios begalinės
20 pievos! Ir kaip norisi dušiai la-
21 kioti! Kodel, kodel Tavęs čia
22 nėra ir kodel mano balso
23 tu neišgirsti. Tegu ir tavo
24 dušioj buva taip ramu ir šventa,
25 kaip ramus šis šventadienio
26 vakaras.
27 Balys
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija]) / Bazarnaja (Turgaus) 1. / Val[erija] Čiurlionytė.
[1] Iš atminties cituojamos rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo eilėraščio „Orfėjas ir Euridikė“ („Орфей и Эвридика“) eilutės: „Вспомни, вспомни луг зеленый, / Радость песни, радость пляск!“ [~ rus =„Prisimink, prisimink žalią pievą, / Džiaugsmą dainų, džiaugsmą šokių…“].