1916-06-21

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-21], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-21], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-21]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Sesulė! / Ačiu Tau laišką. Šiandie gavau]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-21] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: ПЕТРОГРАДЪ / 21 6. 16 / ir Lipecko – ЛИПЕЦКЪ / 24 6 16 /. Pieštuku numeruota {Nr. 62}. 1v yra juodų dėmelių, prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo, rudų pirštų atspaudų dėmelių. Tema: BS dėkoja VČ už gautus laiškus, rašo apie kelionę (Suomiją), sveikatą (galvos skausmą, nuovargį), filosofavimą. Nesutinka su VČ mintimis apie meilę. Praneša, kad negavo jam siųstų VČ austų juostų. Pažada pasidomėti dėl dailės mokyklų. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 62}
Липецк (Тамб. губ)
Базарная 1
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
1 Sesulė!
2 Ačiu Tau laišką. Šiandie gavau
3 kitą ir man geriau pasidarė. Vakar
4 buvau Suomijoj, maudžius marėse,
5 laivų plaukiau, paskui pakilo
6 vėtra, susibujoja putotos vilnys
7 laivą pradėjo mėtyt ir vandenį
8 in vidų liet… O šiandie nepaprastai
9 man galva skauda, užtat rašyt
10 negaliu daug, nes kaip sėdžiu
11 keblai jaučiuos labai. Prieš maudi-
12 mos dvi nakti nemiegojau – ra-
13' šiau matai „filosofavau“, o vakar
14 pavargau be galo. Ką tu rašai
15 apie buvima kartų ir apie meilę –
16 aš su tavimi nesutinku. Man
17 rodos, kad ir tu pati ne visados
18 taip manai. Juostų aš tavo
19 negavau. Jei siuntei indėjus
20 knygon – tai judošiai pavogė.
21 Tu ar vis dar nepagiji, vis
22 dar negali skaityti? Dėlei
23 programos – pasirūpinsiu,
24 bet apie dailės mokyklas kaip
25 aš manau, parašysiu ryt.
26 Ačiu už laišką tau
27 Viso, viso tau gero.
28' Boly[ti]s
_________
29 Nereikia būt ego-
30 istes, sesut.
2 [už] laišką ] a vid ex err om
4 maudži[a]us ] vid ex err om a
11 kebl[i]ai ] vid ex err om i
13 filosofavau ] cor sec f pro p
28 Boly[ti]s ] ill, rest
30 [ego]iste ] vid ex err p s
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas Tamb[ovo] gub[ernija] / Bazarnaja (Turgaus) 1 / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.