1916-06-08_2

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-08], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-08], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-08]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Išsiunčiau rytą tau tokią atvirutę.]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-08] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, dalis teksto perkelta į 1r, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: ПЕТРОГРАДЪ / -8 6 16 /, ЛИПЕЦКЪ / 11 6 16 /. Pieštuku numeruota {N. 50}. 1r–v yra rudų dėmelių. Tema: BS fizinė savijauta (karčiavimas, skausmas, verksmas) ir būsena (vienatvė, tuštuma, ilgesys, noras išsipasakoti), ilgai nesulaukiant VČ laiškų. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{N. 50}
Липецк, Тамб. губ.
Базарная ул.
дом Жидкова
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
1 Išsiunčiau rytą tau tokią atvirutę.
2 Dabar gailiuos, kam tai padariau. Aš ne-
3 turiu teisės tau taip rašyti, aš neturiu tave
4 kankinti. Bet ką aš padarysiu, kad aš nebe-
5 žinau, ką bedaryti. – Taip beprotiškai skaudu,
6 taip noris kam pasiskųsti, brolišką
7 paguodos balsą išgirsti… Kam gi aš dau-
8 giau pasiskųsiu, kad ne tau, kam aš dau-
9 giau bereikalingas!.. Šiandie visą dien
10 degte degiau laiško belaukdamas… Ko kas,
11 kad ir rytoj jo nebus?.. Atleisk man,
12 kad aš toks nekantrus. Aš tikiu in tave, bet
13' laiškas Tavo del manęs – tai paskutinioji
14 parama skęstančiam. Ar supranti tu,
15 kad aš be tavo laiškų gyvent negaliu,
16 kad aš numirsiu beklejodamas!.. Aš nieko
17 daugiau nenoriu ir nieko neprašau,
18 tik vieno maldauju: pasigailėk manęs
19 Sesute, numylėta mano! Pasigailėk
20 manęs! Viena mano viltis ir gyvenimo
21 parama! Ką aš darysiu, jei ir rytoj
22 nuo tavęs laiško neturėsiu?.. – Šiandie pas
23 mane karštis. Perdaug verkiau turbūt.
24' Pernak mokinsiuos graikų kalbą, kad
25 nesikartot valandos pergyventos per dieną.
– – – – – – – – – –
26 Dabar truputi ramiau pasidarė. Iš mano
27 lango matos sauloleida. Raudona, krau-
28 juota. Rymau prie lango. Kazkaip viskas
29 juokinga. Dūšioj nauji skausmo verpe-
30 tai auga. Rytoj devintinės. Šventė. Didelė.
31 Pažiūrėsiu, kokią naują ironiją atneš
32 rytojus. Dieve mano! Kažko nepasi-
33 gailėčiau, by tik nuo tavęs žinią sulau-
34 kus! By tik tavo balsą išgirdus!
35 Aš nuo tavęs išmaldos, vien išmaldos
36 teprašau. Sesute, ką man padaryt, kad
37 taip beprotiškai skaudu nebūt, kad
38 nebūt taip klaiku ir baisu, kad tokia
39 tuštuma ir klaikuma neslėgt?.. Ar
40 Tu jauti, kaip baisu mano sieloj, ką
41 aš dabar turiu bepergyventi?.. Ar gi
42 visas gyvenimas bus jau toks beprotiškas?..
43 Ar tu meldeis už mane?.. Sesute,
44 atlankyk mane sapne šią naktį,
45 ištiesk savo laiminančią ranką!
46 Kodel mano sapnai tokie beprotiški?..
47 Sesute, išklausyk meldimo mano!..
48' Laukiu palaiminimo nuo Tavęs.
49' Bolyt[i]s
10 kas ] a vid ex err Ko, vid O
13 Tavo ] cor T pro d
24 Pernak[t] ] vid ex err om t
49 Bolyt[i]s ] ill, vid i
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas, Tamb[ovo] gub[ernija] / Bazarnaja (Turgaus) g[atvė] / Židkovo namas / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.