1916-06-08_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-08], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-08], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-08]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Ir šiandie nuo tavęs jokio laiško. Kaip ten nebū-]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-08] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį raudonai – ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: ПЕТРОГРАДЪ / 8 6 16 / ir Л[ИПЕ]ЦКЪ / [11] [6] 1[6]. Pieštuku numeruota {Nr. 37}. 1r ir 1v yra juosvų dėmelių nuo išsiliejusio rašalo. Tema: BS savijauta (nerimas, savigrauža, skausmas, nemiga, ašaros), ilgesnį laiką nesulaukus jį raminančių ir palaikančių VČ laiškų. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 37}
Липецк, Тамбовск. губ
Базарная улица, дом Жидкова
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
1 Ir šiandie nuo tavęs jokio laiško. Kaip ten nebū-
2 tų, bet aš be Tavo laiško gyvent negaliu. Jėgų visai
3 nebeturiu ir kaip begaliu kovoti, kad paramos nėr.
4 Kodel, kodel tu nerašai?… Čia man niekas niekuo
5 nepadės – žmonėms taip vis tiek ar aš gyvensiu
6' ar ne. Žinau, sesule, tu viena manęs telauki
7 ir viena manęs tesigaili. Bet kodel nuo Tavęs
8 jokios žinios. Juk tiek nereikalingo skausmo
9 sulaikytum ir ašarų nušluostytum… –
10 Šianakt visą naktį iš susigriaužimo tur-
11 būt dantys skaudėjo – vėl nemiegojau. O dabar
12 aplinkui kažkaip viskas keistai rodos. Yra, yra –
13 praeis akimirksnis ir nieko neliks – bus
14 tik bedugnė, juoda, beprotiška ir šaltų spar-
15 nų klekėtavimas. Niekados dar nebuvo
16 taip skaudu, kaip dabar. Sesute, sesute,
17 išgirsk skundą mano ir išklausyk mano
18 verkimo… Sesute. …
______
19' Tav[o]Bolyt[i]s
6 viena ] cor fl -a pro -as, ras s
19 Tav[o]Bolyt[i]s ] ill, rest
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas, Tambov[o] gub[ernija] / Bazarnaja (Turgaus) gatvė, Židkovo namas / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.