1916-06-04_3

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-04], [pakeliui iš Maskvos – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-04], [pakeliui iš Maskvos – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-04]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Ir dar, ir dar tebevažiuoju.]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-04] ir lokalizuojant [pakeliui iš Maskvos – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu, turiniu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys juodi pašto antspaudai: du ПЕТРО[ГРАД]Ъ НИКОЛ. ВОК. / 4- 6 16 /, vienas ЛИП[ЕЦ]КЪ / -6 6 16 /. Pieštuku numeruota {Nr. 64}. 1r–v yra juodų dėmių nuo pašto antspaudų, 1v – ruda piršto atspaudo dėmelė. Kampai aplankstyti. Tema: BS, grįžtančio traukiniu iš Maskvos į Petrogradą, vidinės refleksijos ir nuotaikos, artėjant karo komisijos apžiūrai. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 64}
гор. Липецк
Базарная ул.
дом Жидкова
M-lle
Вал. Чурлянис [*]
1 Ir dar, ir dar tebevažiuoju.
2 Universitete žerebjevka jau buvusi
3 Pas voinska in apžiūrėjimą reikės
4 eit ir stot 7 birželio. Šiandie 4. Rokuojas
5 dar 2 1/2 liuošų dienų. Kažkaip
6 jaučiu, kad viskas turi gerai. Mano
7 kupe važiuoja dar vienas studentas
8 stojantis karo mokiklon. Visi šneka
9 tik apie karą, džiaugiasi rusų lai-
10 mėjimu. Visa tai kažkokį nepaprastai
11 kvailą upą sudaro. Et jerunda.
12 Važiuodamas kelyj nusipirkau
13 didelę, didelę puokštę konvalijų.
14 Visos baltos sidabriniai, žiedai tokie
15 insibujoję. Atsiguliau, uždengiau
16 akis grakščiais žiedais – ir dušia
17 klajoja toli toli. Kaip viskas būtų
18 gerai, kad gyvenimas nebutų toksai
19 žiaurus, ir kad buitis nesityčiotų
20 taip. – – – Ką šiandie darysiu?
21 Šiandie subatvakaris, rytoj šventė – – –
22' Kaip sutiksiu kaip svesiu
23 paskutiniaja pavasario šventę?..
24 O kažkaip tik labai neramu, ir labai
25 susinervinęs esu. Kažkoksai lukėsys –
26 Noris tikėti in daug ko gero, no-
27 ris užmiršti, viską užmiršti taip no-
28 ris. Sesute – kodel negaliu beuž-
29 miršti žaizdų, kodel taip žiau-
30 riai norisi verkti. Pasimelsk
31 Sesute už manę – Tavo meldimos visa-
32 dos gelbsti
33' buči[uo]ju
34' Bolyt[is]
35 ˹Rašykie˺
5 liuošų ] vid ex err š pro s
6 turi ] p vid ex err om ver, vid būti
22 Kaip ] a ras vid Man
22 sutiksiu ] p ras interp ,
22 svesiu ] vid ex err pri s pro š
33 buči[uo]ju ] ill, rest
34 Bolyt[is] ] ill, rest
35 ˹*˺ ] add in sin mg
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas / Bazarnaja g[atvė] / Židkovo namas / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.