1916-06-04_2

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-04], [pakeliui iš Maskvos – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-04], [pakeliui iš Maskvos – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-04]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Aš dar važiuoju. Dušia dar]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-04] ir lokalizuojant [pakeliui iš Maskvos – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys juodi pašto antspaudai: du ПЕТРОГРАДЪ *1* M[ОСКВА] / 4 6. 16 /, ПЕТРО[ГРАДЪ *1* MОСКВА] / ◊ ◊ ◊ /, vienas ЛИПЕЦКЪ / -6 6 16 /. Numeruota pieštuku {Nr. 42}. Kampai aplankstyti. Tema: BS vidinės refleksijos, stebint saulėtekį pro važiuojančio traukinio langą, mintys, guodžiančios nusiminusią VČ. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 42}
Липецк
Базарная ул.
дом Жидкова
M-lle
Вал. Чурлянис [*]
1 Aš dar važiuoju. Dušia dar
2 ilgus akimirksnius stebesis
3' iškilme stojančio ryto. Žaiz-
4' das amžinasias rytiniai
5 spinduliai tenumarins.
6 Dušia regėjimams tiki.
7 Tiki, kad maldos rytme-
8 tinės pasieks liūdinčia Se-
9 sule ir lengvučiu, lengvučiu
10 sapnu jos amžiną sielvartą
11' suvystys. Tiki dušia, kad rytas
12 bus amžinas ir kad nebe-
13 reikės kito atlyginimo iš
14 dangaus už tiek karionių
15 ištremtinių. Mylėdamas
16 rytą aš ir Sesule kaipo ryto
17' pranašą tesapnuoju. Se-
18 sute, Sesute, kodel tau ne-
19 gerai? Viešpats esi gyvenimo
20 ir už jo ironija tik sarkazmu
21 tegalima jam atsilyginti. Aš
22 daugel galvojau. Ir jei gyveni-
23 mas taip tyčiojas – tat aš da-
24 bar priešginai juokiuosiu iš
25 jo. Juokis Sesute, nes viskas
26 turi but, kaip mes norime.
27 Bučiuoju
28 Balytis
3 stojančio ] cor fl -o pro -a
4 amžinasias ] cor m pro n
11 rytas ] cor pro šitas
17 tesapnuoju ] cor fl -u pro a
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas / Bazarnaja g[atvė] / Židkovo namas / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.