1916-06-04_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-04], [pakeliui iš Maskvos – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-04], [pakeliui iš Maskvos – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-04]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Važiuoju iš Maskvos. Rymau]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-04] ir lokalizuojant [pakeliui iš Maskvos – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu, turiniu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys pašto antspaudai: du БОЛОГОЕ * ВОКЗАЛЪ / -4 6. 16 /, vienas ЛИПЕЦКЪ / ◊ [6] 16 /. Pieštuku numeruota. Kampai aplankstyti. Tema: BS, važiuojančio traukiniu iš Maskvos, savijauta ir nuotaika, prašant atleisti už anksčiau išsiųstą laišką, jį palaiminti. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 38}
Липецк
Базарная ул.
дом Жидкова
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
1 Važiuoju iš Maskvos. Rymau
2' prie lango. Dušioje lengva.
3 Nežinau, kas laukia mane
4' rytojuj, nežinau, kaip sekan-
5 tis akimirksnis iš manęs
6 pasityčios – dabar rymau
7 prie lango ir dūšioj nesun-
8 ku. Kažkokia šventė.
9 Girios ir girios, naktis,
10 brėkštantis rytas. – –
11 Ir žvilgėsys neieško
12 inžvelgt in bedugnės
13 paslaptį. Pasiekti tave…
14 Nors viena godele tave
15 palytėti… Paprašyt nuo ta-
16 vęs atleidimo! Juk rašyt
17 tokiuos laiškus, kaip aš tau
18 rašiau – per daug жестоко [1]!
19 Bet tu gera Sesutė – tu
20 atleisi man?.. O aš del
21 taves daugel daugel
22 vainikų pripinsiu.
23 Laimink mane.
24 Bolytis
2 lango ] cor n pro g
4 rytojuj ] cor uj pro as
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas / Bazarnaja g[atvė] / Židkovo namas / P[anal]ė / Val[erija] Čiurlionytė.
[1] ~ rus =žiauru.