1916-06-03

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-03], [iš Maskvos – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-03], [iš Maskvos – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-03]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Šiandie esu dar Maskvoj]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-03] ir lokalizuojant [iš Maskvos – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r –v) parkeriu (tamsiai violetiniu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r du juodi pašto antspaudai: МОСКВА / ◊ ◊ ◊ /, ВОРОНЕ[ЖЪ] / 3 6 16 /. Pieštuku numeruota {Nr 53.}. 1r yra rudų, 1v – violetinių dėmelių ir pirštų atspaudų, prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo. Kampai apspurę. Tema: BS nuotaika ir savijauta po susirinkimo Maskvoje. Būklė: gera. 1982 m. į perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 53.}
Гор. Воронеж
Базарная ул.
дом Жидкова
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
1 Šiandie esu dar Maskvoj
2 Dar vienas susirinkimas. Velnias
3 žino, kaip nusibodo visa ta isto-
4 rija. Ir pavargęs kad esu. Šiandie
5 nuo ryto vargiai valkiojuosi ir gal-
6 vot nieko negaliu. Gal tai ir gerai –
7 gal tada ir kariaut nepaims.
8 Iš Maskvos išvažiuoju turbūt
9 šiandie (jeigu pasiseks)
10 O jei nepasiseks – tai rytoj.
11 Upas šiandie nėra toks bepro-
12 tiškas, kaip buvo vakar ir
13 užvakar, bet taip kažkaip sunku
14 begalo. Nusipirkau knygą pasi-
15 skaityt (Balmont [1]) skaičiau,
16 skaičiau gatvėj – nieko nesupra-
17 tau – ir išsiunčiau Tau. Tat nepyk
18 tu ant manęs, kad aš siunčiu
19' tau ją.
20' Kai paaiškės su karuomene dalykas
21 kuogreičiausia tau duosią
22 žinią. Jei bus gerai – duosiu tele-
23 grama. Bet turi būt gerai ir galas.
24 Aš, žinai, dabar juntu kažkokią
25 tvirtybę – ir nieko nesibijau.
26 Neliūdėk tu ir nepyk ant manes.
27 Bučiuoju
28' Tav[o]Bo[lyti]s
19 ją. ] p ras phr Neaiškus Klausymas
20 Kai ] p ras p
28 Tav[o]Bo[lyti]s ] signat, ill, rest
[*] ~ rus ir pranc =Voronežas / Bazarnaja g[atvė] / Židkovo namas / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.
[1] Konstantinas Balmontas (1867–1942), rusų poetas, eseistas, vertėjas.