1916-06-01

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-01], [iš Maskvos – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Mrkevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-01], [iš Maskvos – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-01]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Gavau tik dabar tavo]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-01] ir lokalizuojant [iš Maskvos – į Lipecką], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu, turiniu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Du juodi pašto antspaudai: МОСКВА / -1 6. 16 /, ЛИПЕЦКЪ / -3 6 16 /. Pieštuku numeruota {Nr 58}. 1r yra rudų dėmelių. Kampai aplankstyti, kraštai apspurę. Tema: BS prašo VČ nenusiminti dėl to, kad jam reikia išvažiuoti iš Maskvos ir grįžti į Petrapilį. VČ guodžia mintimi, kad žiemą bus kartu Maskvoje. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 58}
Липецк
Тамбовск. губ.
Базарная, д. Жидкова
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
1 Gavau tik dabar tavo
2 laiškutį. Ką gi man padaryti,
3' ką padaryti, kad tokia gyvenimo
4 ironija ir kad taip bepro-
5 tiškai viskas susidėjo.
6 Iš Maskvos aš išvažiuoju –
7 nežinau ar šiandie, ar rytoj,
8 taigi tu rašyki man in Petra-
9 pili senuoju adresu.
10 Tik neliūdėki, tik nenusi-
11' minki taip labai. Aš priza-
12 dėjau žiemą su tavimi
13 būti ir pamatysi, Sesutele,
14 kad aš prižadėjimą
15 savo išpildysiu! O dabar…
16 Ką gi dabar padaryti,
17 kad taip žiauriai reikia
18 rytojaus laukti. Tik tu
19 neliūdėk Sesut – o daugiau
20 aš prižadu – viskas
21 gerai. Neliudėkie, neliū-
22 dėkie Sesut.
23' Bučiu[o]ju.
24' Tavo Bolyt[i]s
3 gyvenimo ] s exc cor pro ironija
11 [nenusi]minki ] cor k pro s
23 Bučiu[o]ju ] ill, rest
24 Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[*] ~ rus ir pranc = Lipeckas / Tambov[o] gub[ernija] / Bazarnaja, Židkovo n[amas] / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.