1916-05-14

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1915-05-14], [iš Petrogrado – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1915-05-14], [iš Petrogrado – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-05-14]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Gerai, kai žmogus gali ir turi]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-05-14] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 9,0×14,0 cm standaus gelstelėjusio popieriaus atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (juodu rašalu), vertikaliai. 1r dešinėje – adresas (horizontaliai), kairėje – tekstas (vertikaliai). 1v viršuje, kairiajame kampe, žaliai atspausta vinjetė su Raudonojo Kryžiaus leidyklos atvaizdu; dešiniajame kampe atvaizdas pažeistas, nuplėšiant pašto ženklą; per vidurį – žaliai ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО / САРТЕ РОSTALE. L. 1v uždėti trys juodi pašto antspaudai: du ПЕТРОГРАДЪ / 14 5. 15 / ir ВОРОН[ЕЖЪ] / ◊ ◊ ◊ /. Pieštuku numeruota {Nr. 67.}, prirašyta {mano}, spėtina, VČ ranka. 1r – rusų dailininko Sergejaus Vasiljevičiaus Gerasimovo paveikslo reprodukcija be pavadinimo (miesto bokštai, medžiai, žvaigždės danguje). Kraštai apspurę, kampai aplankstyti. Tema: BS mintys prieš egzaminą, kuriam valingai ruošiasi ir tikisi išlaikyti. Svajonė, išlaikius egzaminą, persikelti gyventi į Maskvą. Savijauta (nuovargis, nerimas negavus VČ laiško). Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 67.}
Mlle
Вал. Чурлянис
{mano}
Воронеж
Халютинская, 15 [*]
1 Gerai, kai žmogus gali ir turi
2 reikala mirtinai nuvargti.
3 niekas tada nebeskauda, niekas
4 tada taip nebegriaužia.
5 Užtat, jei išlaikysiu kvotimą,
6 tat turbūt jau galėsiu per-
7 žiem Maskvoj gyventi.
8 Šiandie negavau nuo tavęs jokio
9 laiškelio, užtat blogiau jau-
10 čiuos negu vakar. Ingijau kažkokį
11 valios pajautimą. Kvotimą tur-
12 but išlaikysiu. Turiu išlaikyt ir
13 gana. O Tu pasimelsk už manę.
14 Ir bus gerai. Viskas, viskas bus
15 gerai. Ir tau tegu bus viskas
16 viskas saulėta.
17' [tavo] Bol[ytis]
16 [tavo]Bol[ytis] ] signat, ill, rest
[*] ~ rus ir pranc =P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė / Voronežas / Chaliutinskaja, 15.