1916-05-04_2

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-04], [pakeliui iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-04], [pakeliui iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-05-04]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Pirma valanda nakties. Jau visa]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-05-04] ir lokalizuojant [pakeliui iš Petrogrado – į Maskvą], remtasi pašto antspaudu ir VČ adresu. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Juodas pašto antspaudas ПЕТРОГРАДЪ × 1 × МОСКВА × a × / 4- 5. 16 /. Numeruota kelis kartus: pieštuku – {Nr 52.}, {22}, mėlynu pieštuku – {22}. Tema: BS rašo apie traukinio avariją važiuojant, kelionės sąlygas ir savijautą (fizinį nuovargį). Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, f153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 52.}
ֿ
{22}
ֿ
Москва
Кабанихин 28, кв. 35
(Грuзины)
Mlle
В. Чурлянис [*]
1 Pirma valanda nakties. Jau visa
2 valanda stovime kokiame tai „kline“
3 Kokia tai gelžkelio katastrofa. Valanda
4 koridoriuj pastovėjęs gavau atsisesti
5 ant savo pentinės. Pavargęs esu
6 вдребезги [1]. Galva skauda. Miegas
7 Marina. Vargiai matau raides
8' Nieko negalvoju. Nieko, be
9 nuovargio ir Nejaučiu. Kada
10 kelio galas – jei taip važiuosim?
11 O tu ką dar, sesut, šią valanda? Ar miegi
12 ar sapnuoji? Ar gerai tau?
13' Bol[y]t[is]
8 Nieko ] cor i pro e
11 dar[ai] ] vid ex err om fl -ai
13 Bol[y]t[is] ] signat, ill, rest
[*] ~ rus ir pranc =Maskva / Kabanichino [skersgatvis] 28, b[utas] 35 / (Gruzinai) / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė.
[1] ~ rus =visiškai.