1916-05-04_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-04], [pakeliui iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-04], [pakeliui iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-05-04]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Kėkės vynuogių kaip taurės]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-05-04] ir lokalizuojant [pakeliui iš Petrogrado – į Maskvą], remtasi pašto antspaudu ir VČ adresu. Rašyta 9,0×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke pieštuku. Atvirlaiškio 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Juodas pašto antspaudas ПЕТРОГРАДЪ ×1× МОСКВА / -4 5. 16/. Numeruota pieštuku {Nr. 14.}. Tema: eilėraštis „[Kėkės vynuogių kaip taurės.]“ ir kelionės traukiniu sąlygos, įspūdžiai. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 14.}
Москва
Грузины, Кабанихин пер
28, кв. 35
Mlle
В. Чурлянис [*]
1 Kėkės vynuogių kaip taurės.
2' Taurės sunkias rimaščiais.
3 Ir kaip sniegas baltos gėlės
4 Ir kaip saulė švituriai.
ֿ
5 Prie verdenių šaltvandenių
6 Aš pusiaunakty budžiu.
7 Aš puotauju ir laidoju
8 Kaupus alkėsių gudžių.
ֿ
9 Ašei toli nuo gyvatos,
10 Nepažįstu aš mirties.
11 Ir geriu už ilgą amžių
12' Akimirksnio pražuties.
ֿ
13 O naktis – kaip marės juodos.
14' Ir lukėjims – be pradžios.
15 Laukiu gimstančių švitimų –
16 Nors žinau, kad suvedžios.
ֿ
17 Aš pusiaunakty puotauju.
18 Laukiu pranašo staigaus.
19' Šrovės šaltos čia verdenių.
20 Skundos klaikios čia dangaus! [1]
_____
21 Vagonas. Važiuoju ir galo
22 nėra. Gavau pasnaust. Kiek
23 geriau. Bučiuoju Sesut.
24 Tavo Bolytis.
2 rimaščiais. ] p cor interp pro ,
12 Akimirksnio ] cor m pro n
14 lukėjims ] cor m pro ill
19 Šrovės ] cor v pro l
1–20 ] text ras, vert
[*] ~ rus =Maskva / Gruzinai, Kabanichino sk[ersgatvis] / 28, b[utas] 35 / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė.
[1] BS eilėraščio be pavadinimo „[ Kekės vynuogių kaip taurės.]“, neįėjusio į rinkinius, pirminis variantas.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 227.
Plačiau apie eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 788–789.