1916-03-24

Main Title: Atvirukas Valerijai Čiurlionytei, [1916-03-24], [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atviruko atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, mb@mb.vu.lt).
Availability Notes: Atviruko tekstų kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Valerijai Čiurlionytei, [1916-03-24], [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-03-24]
Physical Description: BS atvirukas VČ. Be datos, vietos. Datuojant remtasi apytikriu eilėraščio parašymo laiku (1916 m. pavasaris), kitais tuo metu rašytais laiškais ir atvirlaiškiais. Rašyta 9,1×14,0 cm standaus popieriaus, pilkšvos spalvos atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (juodu rašalu), horizontaliai. 1r – atvaizdas (Boriso Romanovskio paveikslo „Neronas“ reprodukcija). 1v dešinėje pusėje – adresas, kairėje – tekstas. 1v viršuje, dešiniajame kampe, buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Plėšiant pažeistas juodas pašto antspaudas [МОСКВА] / 24 ◊ ◊ /. Nuplėštas dešinysis kampas. Pieštuku numeruota {68}. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Москва
Кабанихинь
28, кв. 35
Mlle
В. Чурлянись [*]
ֿ
Ar girdi kaip kilsta marios?
Piesta stojasi laivai?
Plišta burės? – Plauksim toli –
Mes sparnuoti plaukėjai.
ֿ
Neužrėkt vilnims, verpetams
Mūsų šelstančių dainų!
Daug ugnies jaunoj krūtinėj,
O rankose daug jėgų!
ֿ
Nesisups naktis be galo –
Argonautai mes širdies!
Jei sutruks špižinis laivas –
Tai valia mus ištesės!
ֿ
Juodi volai velias, staugia…
Ar girdi jau tu mane? –
Ar išguitas aš marėsna –
Užtikau tave sapne?..
ֿ
Ar girdi kaip stiebias marios?..
' Mes sparnuoti plaukėja!
Plauksim toli per bedugnes –
Sieksim padanges irklais!.. [1]
ֿ
' Boli[ti]s
ֿ
˹Labai atsiprašau, kad parašiau tokį kvailą
laišką… Dovanok už ji!..˺*
ֿ
˹Bučiuoju Tave, o Tu
pabučiuok Jadzę [2].
' Boli[tis]˺**
plaukėja[i] ] vid ex err om i
Boli[ti]s ] ill, vid, rest
Boli[tis] ] ill, vid, rest
˹*˺ ] add phr in sin mg, vert
˹**˺ ] add phr sup fol, vert; Boli[tis] ] ill, vid
[*] ~ rus ir pranc =Maskva / Kabanichino / 28, b[utas] 35 / P[anel]ė V[alerija] Čiurlionytė.
[1] Eilėraščio „[Ar girdi, kaip kilsta marės?]“, neįėjusio į rinkinius, pirminis variantas, švarraštis.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 226.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 788.
[2] Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), VČ sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje.