19171

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917], [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917], [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917]
Physical Description: BS laiškas VČ „[Ant augštų kalnų snieguitų]“. Be datos ir vietos. Datuojant [1917] ir lokalizuojant [Sočis], remtasi BS biografija, turiniu. Rašyta 10,5×17,0 cm, gelstelėjusio, smulkiai languoto popieriaus dvilapyje (1r, 2r) pieštuku. Dvilapio viršaus, apačios ir dešinės pusės kraštai raudoni. 1v ir 2r atvarte – du plyšiai, išsegta iš užrašų knygutės. 1r viršuje, per vidurį, pieštuku numeruota {2}. 2v viršuje tušinuku pažymėta {6}. Be voko. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 1 l., LLTI BR, F53–107, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Ant augštų kalnų snieguitų
2 Šiurpūs žiburiai…
3 Karstausiu uoloms išguitas,
4 Akmenims aštriais…
ֿ
5' Sąsmaugą apleidęs slidžią
6 In dausas einu…
7 Švenčiu, broliai, šventę didžią,
8 Šventę ašmenų…
ֿ
9' Rytą saulė pasityčios
10' Iš dainos manos…
11 Sviesiu mestąją vilyčia
12 Dangui atgalios…
ֿ
13 Ant augštos viršunės kalno
14 Žiburys klaikus…
15 Ir svaigi dievaitė šalna,
16 Ir kvieslys svaigus…
17' Kaip srovė ugninė tapo
18 Ašmenų daina…
19 Skrisk, kaip mažas rudas lapas
20 Ir buitis mana… [1]
____________
5 Sąsmaugą ] cor fl-ą pro
9 Rytą ] cor fl -ą pro -o
9 saulė ] cor fl -ė pro
10 dainos ] cor d pro m
17 ugninė ] cor fl -ė pro -e
[1] Vienas iš pirmųjų eilėraščio „[Ant aukštų kalnų snieguitų]“, neįėjusio į rinkinius, variantas, nedaug taisytas, švarraštis.
Publikuota, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 242.
Eilėraščio autografus ir publikavimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p.792.