1917-05-11

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-11, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-11, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-11
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Čionai be juoko padukti galima]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais ir VČ adresu. Rašyta 14,0×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti keturi pašto antspaudai: du violetinės spalvos СОЧИ 1 E ГОР. ЧЕРНОМ / 12 5 17 / ir СОЧИ 1 E ГОР. ЧЕР[НОМ] / ◊ ◊ [17] /; juodas [ВОРО]НЕЖЪ / -1 [6] 17 /, melsvas ИСКОРОСТЬ / 7 ◊ ◊ /. Pieštuku numeruota {Nr. 35}. 1r–v yra rudų dėmelių. Kraštai apšiurę, kampai aplankstyti. Tema: BS aprašo savo nuotaiką, išgyvenimus ir fizinę savijautą, sėdint namie, nuolat, be perstojo pliaupiant lietui. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, 153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 35}
Волынская губ. ст. Искорость
Им. Дуга. Гaс. Чарнaцкaго. [*]
1 Čionai be juoko padukti galima
2 Jau kiek dienų, kaip lietus ir lietus,
3 ir lietus. Šiandie ir gi lija (ir pernakt
4 lijo). Juk didesnio idiotizmo ir būt
5 negali. Šlapia visur purvina,
6' maknota, drėgna – – – Sėdžiu visa
7 laika namie, o galva, kad skauda!
8 Taip tai ne labai, bet kai pasijudi-
9 nu, tai rodos kas plaktuku daužo ir
10 sudaužys. Gal kad nebūt lietaus
11 gal ir galvą neskaudėt, gal ir
12 upas būtų geresnis. Bet dabar
13 nors pasiusk savo šuniškoj
14 būdoj – – – Tu nepyk sesut ant
15 manęs, kad aš vakar tau tokį žiaurų
16' laišką parašiau. Man buvo
17 labai labai, skauda – – – Bet
18 aš manau, kad laiškai dar nesuspėjo
19 ateit in mane, kad jie labai
20 ilgai eina, o tu juk buvai visuo-
21 met del manęs gera – –.
22 Bet kas man daryti – lietus
23 lyja, o galva man taip skauda.
24 Namie sėdėti – tai kaip gi
25 man namie sėdėti tiek dienų
26 ir nakčių, o eiti – ir kur aš galiu
27 eiti. Velnias žino, kas čia per
28 gyvenimas – –
29 Tu atleisk man – –
30 Na, gerai, atsisėsiu kertėj
31 ir sėdėsiu – pažiūrėsiu, kas
32 iš to išeis – –
33' Bol[ytis]
34' 11/V – 1[7]
6 maknota ] cor k pro g
16 parašiau. ] p cor interp pro vid
16 Man ] cor M pro vid b
33 Bol[ytis] ] signat, ill, rest
34 1[7] ] ill, rest
[*] ~ rus =Volynės gub[ernija] Iskorostis / P[on]o Čarnockio Dugos dv[aras].