1916-07-30

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-07-30], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-07-30], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-07-30]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Ir diena, diena – Dievuli, kokia]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-07-30] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais ir VČ adresu. Rašyta 14,1×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r – du juodi pašto antspaudai: ПЕТ[РОГРАДЪ] / 30 7 16 /, ЛИПЕЦКЪ / 2 8 16 /. Kampai aplankstyti, apšiurę. Pieštuku numeruota {Nr. 31}. Tema: BS išgyvenimai Petrogrado ligoninėje (vienatvė, liūdesys, skausmas, graužatis), nesulaukus VČ laiško. Prašymas prisiminti. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 31}
Липецк (Тамб. губ)
Базарная, 1
Mlle Вал. Чурлянис [*]
1 Ir diena, diena – Dievuli, kokia
2 ji ilga ir kokia skaudi. Laiško nuo
3 tavęs ir vakar brolis [1] neatnešė – nėr
4 Sesule, nejaugi ir šiandie neatlankysi
5 manęs mano nelaisvėje… Se-
6' sule, nejaugi ir šiandie žmogaus
7 balso neišgirsiu. Vaikštau iš
8 kertės į kertę ir neimanau nė kur
9 dėties, nė ką daryti. Žinau,
10 niekas in mane neateis, niekas
11 neatlankys… Saulė šiandie nešvie-
12 čia, sode šalta, kameroj
13' klaiku… Daktaras šiandie
14 nežiūrėjo – rokuojas be utar-
15 niko tikrai neišleis, o gal
16 dar ir kitos petnyčios laukti
17 reikės. Jei taip bus ir toliau –
18 iš tikrujų čia susigraužimas
19 nepakenčiamas. Sėdžiu ir gal-
20 voju, ką man dabar bedary-
21 ti. Skaityti – nieko nesuprantu,
22 galva skauda, vaiksčioti – o
23 kur aš šiandie eiti galiu, Sesu-
24 le… Kad nors nuo tavęs dar
25 laišką gavus… Liūdna mano
26 nelaisvė, Sesut. Klaikesnė,
27 negu aš maniau ir laukiau.
28 Ir vakarai tokie skaudūs, ir
29 naktys tokios ilgos.
30' Sudieu Sesul. Ne[u]žmiršk
31 manes.
32' Bol[yti]s
6 šiandie ] p ras
13 Daktaras ] a ras vid Bučiau
30 Ne[u]žmiršk ] ill, vid u
31 Bol[yti]s ] signat, ill, rest
[*] ~ rus =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija] / Bazarnaja, 1 / P[anel]ė Val[erija] Čiurlionytė.
[1] Adolfas Sruoga.