1946-10-10

Main Title: Laiškas Valiui Dradauskui, 1946-10-10, [ iš Vilniaus – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valiui Dradauskui, 1946-10-10, [ iš Vilniaus – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F33–5
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1946-10-10
Physical Description: BS laiškas VD [Gerbiamas Redaktoriau ir / Brangus Bičiuli! / Gavau cirkuliarą – rašyti L.]. Rašyta dviejuose 13,8×21,6 cm lygaus, gelstelėjusio popieriaus lapuose (1r, 2r) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenktas pusiau. 1r ir 2r viršuje, dešiniajame kampe, numeruoti BS ranka 1., 2. 1r viršuje, kairiojo kampo link, segta sąvaržėle (rudos dėmės). Aplankstyta, yra išsiliejusio rašalo dėmelių, atsiradusių prilietus užrašą, nenudžiūvus rašalui. 1r, 2r palikta įrašų pieštuku kita ranka (virš sunkiau įskaitomų žodžių pateiktos jų šifruotės). 1v, 2v centre uždėtas violetinis bibliotekos antspaudas su užrašu LTSP Valst. / Respublikinė / Biblioteka. Prie laiško voko nėra. Tema: BS atsisako pasiūlymo rašyti Lietuvos Teatro istoriją. Prašo stabdyti „Dievų miško“ rengimą spaudai, nes nemato prasmės jį perdirbinėti pagal ideologinius reikalavimus. Būklė: gera. Minimi asmenys: Aleksejus Michailovičius, Adomas Dambrauskas-Jakštas, Julius Čiuta, Julius Būtėnas. 1957-09-18 perdavė Aleksandras Žirgulys. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F33–5. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota: skelbiama iš autografo.
1 Gerbiamas Redaktoriau ir
2' Brangus Bičiuli!
3 Gavau cirkuliarą – rašyti L.
4 Teatro istoriją. Nė velnio iš to neišeis.
5 1) Labai didelis paruošiamas darbas, – per ilgai
6 reikia sėdėti bibliotekuose, – pradėti
7 gi reikia jėzuitų ir mokykliniu teatru, Lie-
8 tuvoj gi prasidėjo tai labai seniai, juk
9 ir Тишайший царь Алексей Михаило-
10 вич [1], pamates Vilniuj Teatrą, įsigeidė
11 ir Maskvoj įsisteigti
12 2) Rašyti reikia Kaune, bent medžiagą
13 rinkti, – reikalingi laikraščių konplektai
14 yra tiktai Kaune, – jų dalis – tik buvusioj
15 A. Jakšto [2] bibliotekoj.
16 3) Dalį to darbo buvo padirbęs J.Čiuta [3]
17' (rank[raštis] – 400 didelių puslapių), bet kur
18 jis ir jo darbas dabar yra – velniai
19 jį žino.
20 4) Dalį darbo buvo padirbęs ir J. Butė-
21 nas [4], bet jis dabar toks mandras, kaip
22 „brolio žirgelis nuo rūtelių vainikėlio“,
23 – su juo sunki rokunda.
24 5) Reikia išraust ir Mokslo Akademijos
25 archyvai.
26 6) Neatlikus šio darbo (paruošiamo)
27 siūlomos knygos rašyti negalima, –
28 kas imsis tai daryti, bus pliuškis.
29 O raustis archyvuose ir bibliote-
30 kuose, dulkintis po senus laikraš-
31 čių komplektus – – – brrr… Ne,
32 to aš jau nebenoriu. Nekenčiu
33 darbo lavoninėse, nors tie lavonai
34 ir knygomis būtų vadinami!
35 Tad šio darbo pasiimti aš negaliu.
36 Jeigu „Dievų miškas“ į spaudą
37 dar neatiduotas, tai ir nebeduokite, –
38 suk jį velniai. Man jau įkyrėjo, –
39 viskas ir pats veikalas. Tiek jis man
40 atsibodo, kad aš nė korektūrų nebe-
41 galėčiau skaityti. Išimkite jį geriau
42 „iš repertuaro“. Aš gi jį perdirbsiu, –
43 išbrauksiu visą aktualiją, visą
44 informacinę medžiagą, padarysiu
45 tikrai meno veikalą. Šiaip ar
46 taip, dabar juk mano raštai
47 niekam nereikalingi! [5]
48 Na, tiek to!
49' Viso. Jūsų B[alys]Sruog[a]
50 Vilnius
51 1946. 10. 10
2 Bičiuli ] cor B pro min
17 rank[raštis] ] ill, vid
49 B[alys]Sruog[a] ] signat, ill, rest
[1] ~ rus =Tyliausiasis caras Aleksejus Michailovičius (1629–1676), Rusijos caras (1645–1676), vadintas Tyliausiuoju.
[2] Adomas Dambrauskas-Jakštas (1860–1938), filosofas, teologas, literatūros kritikas, poetas, profesorius, prelatas.
[3] Turbūt kalbama apie Julių Čiutą (g. 1917), Linkuvos gimnazijos lietuvių ir vokiečių kalbų mokytoją.
[4] Julius Būtėnas (1908–1999), literatūros tyrinėtojas, kritikas, žurnalistas, redaktorius, rašytojas. 1944–1950 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto vyresnysis dėstytojas.
[5] Kalbama apie BS kūrinio Dievų miškas redagavimo peripetijas.
Valys Drazdauskas, vyriausiasis Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redaktorius, 1946-04-18 buvo pasirašęs kūrinį spaudai.
1946-05-15 gautas Glavlito leidimas kūrinio tekstą rinkti.
Toliau vyko Dievų miško redagavimo darbai.
Nors 1946-10-01 BS kūrinys LKP (b) CK sekretoriaus Kazio Preikšo viešai sukritikuotas sušauktame Lietuvos rašytojų susirinkime, Drazdauskas toliau siekė jį išleisti, bendradarbiavo su autoriumi, skatino tęsti pradėtą darbą.