1946-10-10[iki]

Main Title: Laiškas Valiui Drazdauskui, [iki 1946-10-10], [iš Vilniaus – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valiui Drazdauskui, [iki 1946-10-10], [iš Vilniaus – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F33–5
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1946-10-10]
Physical Description: BS laiškas VD [Gerbiamas Kolega! / Siunčiu Tamstai „rankraštį“. Visą eilę]. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1946-10-10] ir lokalizuojant [iš Vilniaus – į Kauną], remtasi 1946-10-10 laišku, BS ir VDr biografija, kūrinio Dievų miškas redagavimo istorijos faktais. Rašyta viename 21,0×29,8 cm stambiai liniuoto, geltelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (trys lenkimo linijos). Aplankstytas. 1r kairysis kraštas nelygus, buvę išmuštos dvi skylutės, plėšta. 1r viršuje, dešiniajame krašte pieštuku numeruota {3} (dokumento numeris byloje). 1v uždėtas violetinis LNMMB antspaudas su įrašu: LTSP Valst. / Respublikinė / Biblioteka. Parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu) kita ranka pridėtas stulpelis skaičių, dešiniajame krašte – pažymų pieštuku. Prie laiško voko nėra. Tema: BS siunčia vyriausiajam Grožinės literatūros leidyklos redaktoriui peržiūrėtą „Dievų miško“ tekstą su autorinėmis pastabomis. Būklė: vidutiniška. 1957-09-18 perdavė Aleksandras Žirgulys. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F33–5. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Gerbiamas Kolega!
2 Siunčiu Tamstai „rankraštį“. Visą eilę
3 išbraukimų palydėjau savo pastabomis [1]. Gal kai
4 kur pavyks man jus ir kitus įtikinti? Jei
5 neįtikinsiu – ką gi, palikite išbraukimą, nors
6 man kai kur ir labai dėl to širdis
7 skaudės. Aš gi ne viską žinau, kas rei-
8 kia žinote. Jūs geriau žinote. Žinote
9' [i]r mano pageidavimus. Jei vis dėlto teks
10 braukti, ką gi aš vargšas galiu padaryti.
11 Jūs – atsakingas redaktorius, tegu ir bus
12 paskutinis žodis jūsų. Daugiau to
13 prakeikto rankraščio aš jau nebenoriu
14 matyti, – įkyrėjo jis man iki kaulų.
15 Nepykite, kad aš bandžiau kartais
16 taip atkakliai gintis.
17 Viso geriausio!
18' Jūsų Baly[s]Sruoga
9 [i]r ] def
18 Baly[s]Sruoga ] signat, ill, rest
[1] Balys Sruoga, Dievų miškas(rankraštis), 1945, in: LLTI BR, F53–8, p. 1–305.
Spėtina, kad BS „rankraščiu“ čia vadina kūrinio Dievų miškas mašinraštį, t. y. rankraščio tekstą, improvizuojant surinktą spausdinimo mašinėle.
Redakcinius išbraukimus ir autorines pastabas žr. Balys Sruoga, Dievų miškas (mašinraštis, I–II d.), 1945, in: LLTI BR, F53–8, p.1–191 (I d.), p. 192–383 (II d.).