1916-07-26_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-07-26], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-07-26], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-07-26]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Vakar gavau nuo Tavęs tokį liūdną laišką. Bet norejau]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-07-26] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais ir VČ adresu. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku, horizontaliai. 1r – adresas, 1v – tekstas. Adresuota: Гор. Липецк / (Тамб. губ) / Базарная, 1 / Вал. Чурлянис. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: ПЕ[ТРОГРА]ДЪ / 26 7 16 /, ЛИ[П]Е[ЦК]Ъ / 30 7 16 /. Pieštuku numeruota {Nr. 27.}. Kampai aplankstyti. 1r yra piršto atspaudo žymė. Tema: BS praneša VČ, kad jau atsigulęs į Petrogrado ligoninę, laukia palatos. Prašo jį palaiminti ir už jį pasimelsti. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 27.}
Гор. Липецк
(Тамб. губ)
Базарная, 1
Вал. Чурлянис [*]
1 Vakar gavau nuo Tavęs Tokį liudną laišką. Bet norejau
2 Baigt vieną darbą užtat tau vakar negalijau pa-
3 rašyt. Šiandie gi aš jau ligoninėje, jau guliu.
4' Kaip bus, kasdien tau viską rašysiu. Ir šiandie
5 parašysiu, tik dabar skubu parašyt atvirutę, kad
6 laiku iš dežutės išimtų. Dar kameros neturiu
7 (esu ligoninėje). Truputi klaiku, bet esu
8 nė kiek nenusiminęs ir tvirtas valia.
9 Turbūt viskas bus gerai. Ir tu nenu-
10 simink, tik vakarais kaikada
11 pasimelsk už mane ir palai-
12 mink. Viso tau gero
13' Bučiuoju Tavasai Bolyt[is]
4 tau ] cor t pro a
13 Bolyt[is] ] signat, ill, rest
[*] ~ rus =Lipeckas / Tamb[ovo] gub[ernija] / Bazarnaja, 1 / Val[erija] Čiurlionytė.