1916-08-23[iki]_5

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1095
Authors: Balys Sruoga
Main Title: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-08-23]
Physical Description: BS laiškas VČ [Mano pilij nėra laiko –]. Be datos, vietos. Datuojant [iki 1916-08-23] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi BS 1916 m. Petrograde sudaryta poezijos vakaro programa (į ją įtraukti abu eil. – „Uždekie žvakę“, „Mano pilyj nėra laiko“), BS biografija. Rašyta 13,1×18,7 cm plono, drobės faktūros, melsvos spalvos, gelstelėjusio laiškinio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. 1r–v dešinysis kraštas nelygus. Aplankstyta. Suplėšyta į 6 dalis. Kiekviena dalis pieštuku numeruota: 1r {1}, {1a}, {1b}, {2}, 1v {2}, {2a}. Prie laiško yra 15,6×10,7 cm gelstelėjęs, mėlynų plaušelių rašto vokas, be adreso, pašto ženklų, antspaudų. Voko 1r parkeriu (mėlynu rašalu) – {„Mano pilyi“ 2. Uzdegki žvakę}, pieštuku – {3–4 eil}. Voko 1v pieštuku numeruota {138}. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Mano pilij nėra laiko –
2 Neskaitliuoju valandu…
3 Mirštu, gimstu, vėlei mirštu…
4 Kur išeiti – nerandu…
ֿ
5 Mano pilyj vien tik amžiai –
6 Akimirksnio vienuma…
7 Plieno duris. Šaltos plitos.
8 Ir mirtinga klaikuma…
ֿ
9 Beldžiu, beldžiu… Duris plieno…
10 Kursta aidas tilumoj…
11 Dingsta uolos, griaudžiant jurai,
12 Dings ir siela gludumoj…
ֿ
13 Nepažistu auštant rito –
14 Žvaigždės aklos plaukime…
15 Aklas ašei… Siekiu lango…
16 Amžiai mano siekime…
ֿ
17 Toli varpas… Šaukia, šaukia…
18 Plaukia gandas – ritas bus…
19 Palukėsiu atsiklaupes –
20 Plieno duris gal supus… [1]
21 Uždegkie žvake… Priverk langine…
22 Vėjas žibute ir ta užpus…
23 Uždegkie žvake… Sielvartoj gime
24 Gal atleidima maldos pajus…
ֿ
25 Uždegkie žvake! Visas išbales,
26 Visas sunikes tirpstu, drebu…
27 Akis apmire, stingsta, užšale…
28 Amžius klajoti – slankiot einu…
ֿ
29 Melstiesi noriu! Puoškie altoriu,
30 Viena nors viena gėle prisegk!..
31 Bijau – numirsiu… Melstiesi noriu…
32 Uždegkie žvake, sesut, uždegk!.. [2]
[1] Vienas iš pirmųjų eilėraščio „[Mano pily nėra laiko –]“ variantų, švarraštis.
Publikuota, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 27.
Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr.: Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 727–728.
[2] Vienas iš pirmųjų eilėraščio „[Uždekie žvakę! Praverk langinę –]“ variantų, švarraštis.
Publikuota, in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 234.
Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr.: Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 791.