1917-06-22

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-22, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-22, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1095
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-06-22]
Physical Description: BS laiškas VČ [Kaip senai, kaip senai tavo žodį begirdėjau..]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-06-22] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu, turiniu. Rašyta susegtoje 14,7×11,2 cm knygelėje. Knygelės viršelis drobės faktūros, gelstelėjęs, aplankstytas, dėmėtas. Vinjetė raudonai – Привѣтъ „Красной Поляны“. Knygelės viršaus, apačios ir dešinysis kraštai nelygūs, „dantyti“. Viršelio 1r viršuje, kairiajame kampe, užklijuotas mėlynas dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du violetiniai pašto antspaudai: [СО]ЧИ 1E ГОР. [ЧЕРНОМ.] / ◊ ◊ 17 /, СОЧИ 1E [ГОР.] [ЧЕРНОМ.] / ◊ ◊ ◊ /. Adresuota parkeriu (juodu rašalu): Имѣн. г на Чарноцкаго Дуга / ст. Искарость, Волынской губ / Вал. Чурлянис // Exp / Б. Срого / Сочи – / Свѣтлячок. Viršuje, kairiajame krašte, parkeriu (mėlynai) numeruota {32}. Viršelio 2v uždėtas juodas pašto antspaudas ИСКОРО[СТЪ] / 22 6 17 /. Pieštuku numeruota {169}. Kampai aplankstyti. Rašyta knygelės viduje įsegtame 14,0×9,5 cm liniuoto popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Knygelėje įsegti dar aštuoni Sočio atvaizdai. Laiškas ir atvaizdai susegti dviem aprūdijusiais segtukais. Viršelio 2v apačioje raudonai išspausdintas leidėjas: Изданiе Писчебумажнаго магазина „Трудъ“ въ Сочи И. Суткового. Viršelio 1r apačioje, kairiajame krašte, raudonai nurodyta leidinio serija: Серiя 3. Tema: BS susitikimas su kalniečiu, kelionių po Sočio apylinkes ir Krasnaja Polianą planai. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 1 l.; LLTI BR, F53–148, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Имѣн. г на Чарноцкaго Дуга
ст. Искaрость, Волынской губ
Вал. Чурлянис
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячoк [*]
1 Kaip senai, kaip senai tavo žodį begirdėjau..
2 O vakar buvau toli kalnuos. Ir sve-
3 čiuos pas vieną žmogiuką – kalnietį. Pa-
4 vaišino jis mane arbata, vyšnėmis,
5 virtiniais iš vyšnių. Pasitroškome taip
6 nuoširdžiai, kad aš senai tokio žodžio
7 negirdėjau. Išeinant priskynė ji-
8 sai man rožių, gvazdikų ir tokių
9 kvepiančių metų, kad nuo jų vi-
10 sas manas kambariūkštis pakvipo.
11' Matai čia tuos kalnus. Aš jau buvau
12 pasiryžęs šiandie juosna išeiti, bet
13 lietus lyja ir mano sandraugas latras
14 toksai be sekmadienio neina. Tai nie-
15 kis šiuo tarpu apeisiu aš Soči visą,
16 apylenkes. Paskui gi juk nueisiu
17 ir dar toliau, negu Krasnaja Poliana
18 Tik bėda – niekur negaunu kinžalo
19 pirkti, o be jo truputi nesmagu
20 vaiksčiot vienam toli į kalnus.
21 Sądraugų gi savo klajojimams neturiu.
ֿ
[Panorama.]
[Ačišcho kalnas.]
[Aibgo kalnas.]
[Tunelis plente.]
[Plentas.]
[Uolos: „Atitolink, Viešpatie“.]
[Pseašcho perėja.]
[Pseašcho kalnas ir Uruštensko ledynas.]
11 Matai ] p ras
16 apylenkes ] vid ex err len pro lin
[*] ~ rus =p[on]o Čarnockio Dugos dv[aras] /Iskorostis / Volynės gub[ernija] / Val[erija] Čiurlionytė // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.