1917-06-13

Main Title: Atvirlaiškis-banderolė Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-13, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis-banderolė Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-13, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: F153–1095
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-13
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 13,9×9,7 cm devynių atvirlaiškių blankų lankstinuko atvarte (1v) parkeriu (juodu rašalu). Lankstinuko viršelis standus, gelstelėjęs, dėmėtas. Viršelio 1r viršuje, kairiajame kampe, buvę užklijuoti trys pašto ženklai, du iš jų žali, dviejų kapeikų vertės, su carinės Rusijos ereliu, trečias nuplėštas. Uždėti trys violetiniai pašto antspaudai: СОЧ[И] [1E] [ГОР. ЧЕРНОМ] / ◊ ◊ 17 /, [С]ОЧ[И] 1E [ГОР. ЧЕРНОМ] / ◊ ◊ ◊ /, СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ / 1[6] [6] 17 /. Užklijuotas ženklas No 344 / Сочи I гор. / Черномор. губ. Virš – BS ranka, pabraukta: Заказная [Užsakyta]. Per vidurį žaliai išspausdinta БАНДЕРОЛЬ; kairiajame krašte žaliai – leidyklos adresas: Изд. писчебум. магаз. „Труд“ по негат. И. Сутково[го]. Dalis viršelio nuplėšta. 1r žaliai: [ПРИ]ВEТ [И]З [С]ОЧИ. Atvirlaiškio blanko 2v uždėtas juodas pašto antspaudas ИСКОР[ОСТЬ] / 24 [6] [1]7 /. Atvirlaiškių blankų 1v viršuje, per vidurį, žaliai – ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА – CARTE POSTALE. Atvaizdų lenkimų vietose yra įplyšimų. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Заказная
ֿ
Вал. Чурлянис
имeнiе г-на Чарноцкaго Дуга
ст. Искaрость
Волынской губ.
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи, Свѣтлячок [*]
1 13/VI – 17
ֿ
2' […] [bal]sas tavas –
3' [a]mžių negirdėjau!..
ֿ
4' Bolyt[i]s
[Sočis. Panorama.]
[Sočis. Cerkvė.]
ֿ
[Sočis. Miesto parkas.]
[Sočis. Puškino biblioteka.]
ֿ
[Sočis. Rusijos prieplauka.]
[Sočis. [Daktaro] Podgurskio maudyklos.]
[Sočis. Miesto parkas bangų mūšos metu.]
[Sočis. Daktaro Podgurskio gydykla.]
ֿ
[Sočis. Viešbutis „Rivjera“.]
[Sočis. „Langas į Rivjerą“.]
ֿ
[Sočis. Altana Chudekovo parke.]
[Sočis. „Liūtas saugotojas“ Chudekovo parke.]
[Sočis. Vereščiagino parkas.]
[Sočis. Chudekovo parke.]
ֿ
[Sočis. Altana Vereščiagino parke.]
[Sočis. Alėja Vereščiagino parke.]
ֿ
[Sočis. Artisto N. A. Šavelevo vasarnamis.]
[Sočis. Vaizdas iš viešbučio į Macestos sieros šaltinių vonių pastatą.]
2 [bal]sas ] def, ill
3 [a]mžių ] def, ill
4 Bolyt[i]s ] ill, rest
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / p[on]o Čarnockio Dygos dvaras / Iskorostis / Volynės gub[ernija] // B[alys] Sruoga / Sočis, Svetliačiok.