1930-04-03

Main Title: Laiškas Unei Babickaitei, 1930-04-03, [iš Kauno – į Arleną, Badeną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Unei Babickaitei, 1930-04-03, [iš Kauno – į Arleną, Badeną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F12, 11–543
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1930-04-03
Physical Description: BS laiškas UB [Labas, / labai apsidžiaugiau gavęs laišką]. Lokalizuojant [iš Kauno – į Arleną, Badeną] remtasi ant voko užrašytu UB adresu. Rašyta 20,7×16,3 cm gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Viršaus, apačios ir dešinės pusės kraštai nelygūs, banguoti. 1r viršuje, kairiojo kampo link, segtos sąvaržėlės įspaudas. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {2}; 2r – {3}. Prie laiško yra 12,5×15,6 cm vokas. Voko 1r viršuje, dešiniajame krašte, užklijuotas mėlynas 30 centų vertės pašto ženklas su Vyčio kryžiumi. Uždėti du juodi pašto antspaudai: K[AU]N[AS] / -4 -IV. 3[0] / CENT[R]. /, K[AUN]A[S] / -4 -[IV] [3]0 / CENTR. /. Voko 1v viršuje, dešiniajame krašte, segtos sąvaržėlės įspaudas, ruda dėmė. Voko vidinėje pusėje įklijuotas plonas violetinės spalvos popierius. Laiškas išimtas, atklijavus voko atvartą. Tema: BS dėkoja UB už atsiųstą asmeninę medžiagą Teatro muziejui. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F12, 11–543. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Publikuota (redaguotas laiško variantas), in: Unė Babickaitė-Graičiūnienė, „Laiškai. Amžininkų atsiminimai“, sudarė Linas Broga, Romana Brogienė, Vilnius: Aidai, 2005, p. 143. Skelbiama: iš autografo (patikslinta publikuoto laiško teksto šifruotė).
1 Labas,
2 labai apsidžiaugiau gavęs laišką
3 ir siuntinį.
4 Tavo „teatralinis likimas“ man visuomet
5 labai rūpėjo [1]. Ir aš labai džiaugiuosiu,
6 kad jis yra toks, koks jis turėjo būti.
7 Tiktai prieš reiškiamą padėką – norėčiau
8 visu griežtumu protestuot, motyvuodamas
9 Krylovo pasakėčios terminu „мы пахали“ [2].
10 Gerai, kad prisiuntei medžiagą apie
11 save. Nors man ir labai jos gaila, bet ją turė-
12 siu atiduoti į Teatro Muzejų, kuris man
13 tenka organizuoti [3]. Tenai tokie dalykai
14 man bus kaip tik vietoje.
15 Būtų gera, kad ir ateity medžiagą
16 apie save į Muzejų atsiustum. Be laikraš-
17 tinių iškarpų – svarbu dar man afišos, pro-
18 gramai, nuotraukos su kostiumu rolėse, –
19 lygiai Tavo vienos, lygiai tos trupės ir
20 pjesės kur vaidini. Jei galėtum tokia
21 medžiagą prisiūsti ir iš praeities būtų
22 geras daiktas: busimas teatro istorikas –
23 teminės geru žodžiu ir darbą ir tvarkingumą.
24 Širdingai sveikindamas su pasiseki-
25 mu Su
26 BSruoga
27' Kau[nas] 1930 bal. 3 d.
Vokietija
ֿ
Fr. Unė Baye
Villa Graičiunas
Arlen, Baden [*]
ֿ
Exp. BSruoga
Kaunas,
Žemuogių gtv. 4 a
12 Muz[i]ejų ] vid ex err om i
27 Kau[nas] ] ill, rest
[1] Unė Babickaitė-Graičiūnienė (Unei Baye) (1897–1961), aktorė, režisierė, 1928–1936 m. vaidinusi Paryžiaus, Londono teatruose.
[2] Ivanas Krylovas (1769–1844), rusų poetas, vertęs XVII a. prancūzų rašytojo Žano de Lafonteno pasakėčias. Krylovas 1808 m. išvertė artimo siužeto Lafonteno pasakėčią „Karieta ir musė“ (1671).
Frazė „мы пахали“ (~ rus =„mes arėme“) – iš Ivano Dmitrievo (1760–1837) pasakėčios „Musė“ („Муха“), parašytos 1805 m.
[3] Teatro muziejus įkurtas 1926 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete, B. Sruogos ir V. Krėvės-Mickevičiaus iniciatyva. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje saugoma Unės Babickaitės kolekcija.
[*] ~ vok = Vokietija / Unei Baye / Graičiūno vila / Arlenas, Badenas.