1924-04-30

Main Title: Laiškas Liudui Girai, 1924-04-30, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Liudui Girai, 1924-04-30, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F7–794
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1924-04-30
Physical Description: BS laiškas LG [Gira, / Po velnių, jei siunčiate „Kl. Žinioms“ darbų]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi laikraščio „Klaipėdos žinios“ blanku ir kitais tuo metu BS rašytais laiškais LG. Rašyta 14,7×23,2 cm laikraščio „Klaipėdos žinios“ blanke, lygaus, gelstelėjusio popieraus lape (1r) parkeriu (juodu rašalu). 1r blanko duomenys: kairėje pusėje – Klaipėdos Žinios / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda / J. Nr.…; dešinėje – Klaipėda, [BS ranka: bal. 30 d] 19[24] m. / Turgaus gatvė 48–49. Perlenkta pusiau. Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Kraštai ir kampai aplankstyti. Lenkimo pusiau vietoje yžta. Dėmėta. 1r viršuje, dešinėje pusėje, pieštuku numeruota {4}. 1v per vidurį – {30}. Prie laiško voko nėra. Tema: Prašo informaciją, skirtą dienraščiui „Klaipėdos žinios“, siųsti anksčiau, kad būtų galima laiku spėti ją paskelbti. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F7–794 (Liudo Giros archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
[Klaipėda,] bal. 30 d [19]24 [m.]
1 Gira,
2 Po velnių, jei siunčiate „ Kl. Žinioms“ darbų
3 programą, kurie įvyks bal. 30 d. negalime gi
4' taip siusti, kad mes jį gautumem tos dienos
5 vakarą. Tai ne spaudos informavimas,
6 o biesas žino kas.
7 Tikiuos, kad ateity tai bus sutvarkyta
8' Baly[s]Sruoga.
4 taip ] cor t pro s
4 jį ] vid ex err flpro vid
8 Baly[s]Sruoga ] signat, ill, rest