1924-04-22

Main Title: Laiškas Liudui Girai, 1924-04-22, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Liudui Girai, 1924-04-22, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F7–794
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1924-04-22
Physical Description: BS laiškas LG [Ar neparašytum ką „Kl. Žin.“]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi laikraščio Klaipėdos žinios blanku, kitais tuo metu BS rašytais laiškais LG. Rašyta 14,0×22,3 cm laikraščio „Klaipėdos Žinios“ lygaus, gelstelėjusio popieriaus blanke (1r) parkeriu (juodu rašalu). 1r blanko duomenys: kairėje pusėje – Klaipėdos Žinios / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda / J. Nr.…; dešinėje – Klaipėda, [BS ranka: bal. 22 d.] 19[24] m. / Turgaus gatvė 48–49. Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Kraštai ir kampai aplankstyti, apspurę. 1r viršuje pieštuku numeruota {2}. 1v apačioje pieštuku numeruota {29}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS prašo LG parašyti tekstą Spaudos atgavimo proga. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F7–794 (Liudo Giros archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
[Klaipėda,] bal. 22 d [19]24 [m.]
Liūdui Girai
Kaune
ֿ
1 Ar neparašytum ką „Kl. Žin.“ [1]
2 Spaudos atgavimo sukaktuvėms
3 paminėti?
4' Baly[s]Sruoga
4 Baly[s]Sruoga ] signat, ill, rest
[1] Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. Tuo metu BS dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje.