1924-03-29

Main Title: Laiškas Liudui Girai, 1924-03-29, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Liudui Girai, 1924-03-29, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F7–794
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1924-03-29
Physical Description: BS laiškas LG [Sveikas, / Dalykas yra toks.]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi laikraščio Klaipėdos žinios blanku ir kitais tuo metu BS rašytais laiškais LG. Rašyta 28,9×22,4 cm laikraščio Klaipėdos žinios lygaus, gelstelėjusio popieriaus blanke (1r) parkeriu (juodu rašalu). 1r blanko duomenys: kairėje pusėje – Klaipėdos Žinios / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda / J. Nr.…; dešinėje – Klaipėda, [BS ranka: kovo 29] 19[24] m. / Turgaus gatvė 48–49. Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Kraštai ir kampai aplankstyti, apspurę, yra įplyšimų. 1r viršuje pieštuku numeruota {1}. 1v viršuje kampe pieštuku numeruota {28}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS prašo LG bendradarbiauti dienraštyje „Klaipėdos žinios“, parašyti tekstų apie Kauno teatrinį gyvenimą. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F7–794 (Liudo Giros archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
[Klaipėda,] kovo 29 [19]24 [m.]
P. L. Girai
1 Sveikas,
2 Dalykas yra toks.
3' Nuo bal. 1 d. įvedam naują skyrių –
4 „Dienos Darbai“
5 Berods Tu rašinėji į Kauno laikraščius
6 apie Teatrą [1]. Būtų gera, kad ir mums
7 parašytum. Mat pas mus apie jūsų
8' Teatrą rašo kiti, kurie ne taip ji
9 mėgsta. Jei patsai ir gi parašytum,
10' būtų šiokia tokia lygsvara.
11 Tiktai mums rašyk ne tokiu rekla-
12 miniu tonu, kaip kauniškiams.
13 Konstatuoti faktus ir jų ryškiau-
14 sias savybes pabrėžti.
15 Gerai?
16' Baly[s]Sruo[ga]
3 Nuo ] cor uo pro vid o
8 kiti ] a ras kyt
10 lygsvara ] cor g pro s
16 Baly[s]Sruo[ga] ] signat, ill, rest
[1] Liudas Gira (1884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. 1922–1926 m. buvo teatro direktorius, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius.