1917-06-05

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-05, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-05, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1095
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-05
Physical Description: BS laiškas VČ [Ты, серпы mочивший в поле,]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu, turiniu. Rašyta 11,2×17,8 cm plono, peršviečiamo, lygaus gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau, dėmėta. 1r–v, 2r–v viršaus ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. Laiškas įdėtas į 12,4×9,9 cm voką. Voko 1r viršuje, kairiajame kampe, buvęs užklijuotas pašto ženklas, iškirptas. Uždėtas violetinis pašto antspaudas СОЧИ 1E [ГОР] ЧЕРНОМ / 6- 6 17 /. Voko 1v uždėtas mėlynas pašto antspaudas ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 16 6 17 /. Pieštuku numeruota {130}. Vokas gelstelėjęs, dėmėtas, kraštai apspurę. Voko vidinėje dalyje įklijuotas plonas, ryškios alyvinės spalvos popierius. Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį voko atvartą. Tema: BS aprašo kasdienybę Sočyje. Džiaugiasi, kad VČ jį mylinti. Rūpinasi VČ, išgyvenančios egzistencinę krizę, savijauta. Pataria, kaip įveikti liūdesį, nerimą, – gyventi negalvojant. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: autografo.
1 Tы, серпы mочивший в поле,
2 Ты поднявший первый цеп –
3 Славь недели полной воли… [1]
– – – –
4 Tai koks pas mane gyvenimas dabar –
5 Ir rodos, kad aš negyvenu, tik toli toli
6' kurioj lakioju. Tiek daug saulės pas mane
7 ir naktys tokios tamsios!
8 Ankstu rytą atsikėlęs bėgu pas mares.
9 Pasišlaistau, paslankau, apie 8 grįžtu pus-
10' ryčiautų. Papusryčiavęs miegu vėlei. Pamie-
11 gojęs einu pas mares ant saulės šildyties
12' ir maudyties. Pasišildęs 3 valandas pietauju.
13 Po piet einu į kalnus, apie 7 vakarieniauju,
14 pamiegu pusvalandį ir einu vėl pas mares
15 ar į kalnus – Bet aš tau niekus rašau.
16 Vakar nuo tavęs nieko, šiandie nuo tavęs nieko,
17 užvakar nuo tavęs atvirutė, kurioje rašai:
18' „jei tylėsi ilgai gali nelauktų atsitikimų būti“ –
19 Ar aš tyliu Sesulyte? Ar aš tyliu! Aš norėjau
20 tau telegrafuoti, bet telegrama eina beveik tiek
21 pat kiek laiškas, o antra tu jau kelionėj..
22 Kodel tu manų laiškų negauni? Ir kodel
23 tau taip sunku, taip skaudu?
24 Ar pasaulis toks mažutis, ar žvaigždės
25 ne gaisrios, ar naktelės ne tamsios?
26 Žiurėk in žvaigždes, daugiau in žvaigždes.
27 Pas mus jų labai daug krenta ir taip
28 pamažėli, kad per mares ilgas tęsias –
29 slenka žalių spindulių juosta.
30' Žiūrėk in žvaigždes, in žalius spinduli[u]s.
31 Nereikia, kad kas žmogų ramintų, kad
32 jam siulytų ir kalbėtų – reikia gyventi, rei-
33 kia gyventi ir negalvoti. Kiekvienas
34 jausmas visuomet gražesnis ir skaistesnis
35 kai apie jį negalvoji, kai tik žinai,
36 kad gyveni, kad jauti… Ir man rodos,
37 kad nieko negalvojant tegalima jausti
38 ir dainuoti. Kodel pas tave tokios
39 liūdnos akis, tokios liūdnos mintys ir
40' ir laiškutis tokiomis virpančiomis
41 rankomis rašytas. Sesute!
ֿ
42 Didžiuojuos burtu –
43 Raudonu žiedu
44 Nuogoj krūtinėj… . [2]
ֿ
45 Sakai: …galvoti nebemoku… Tik Tave begalo
46 myliu“… Aš paskaitęs pašokau ir nubėgau
47 pas juružę parymoti. Tai ko gi, tai ko gi.
48' O man – ko man daugiau bereikia pasau-
49 lyj – jei Sesulė su manim ir nieko negalvoja.?
50 Tu atleisk man, bet aš galvot tai iš tikro
51 nebemoka. Bet sako mano veidas pajaunėja
52 ir akyse gyvenimas verias! Sesute, aš ir
53 pradedu jausti, kad aš esu jaunas, kad
54 jaunėju, ir kad tegyvenu su saule ir su
55 vėjais. O naktimis – baltas lelijas iš dar-
56 želių vaginėju. Gatvės pas mus – tai vistiek,
57 kaip kalnų takelis. Eini ir paskęsti manda-
58 rinu krumuose ir magnolijų kvapuos.
59' E, Sesute, Sesute! Kad tai tu būtum čia!
60' Ar tu mėgsti be takelio per naktužę pilka-
61 akę klajoti?
62' Bučiuoju. Dainuok linų žiedų vainiką
63 ir apynių. O aš tau ir baltų lelijų nupinsiu
64 šį vakar ir juružėj paskandinsiu.
65 Bučiuoju labai labai
66' Boly[tis]
67 5/VI – 17
Вал. Чурлян[ис]
Ст. Искaрость
Волынскoй губ.
Им. Дуга
Г-на Чарноцкaго
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячок [*]
Tai slapta, jei burtu viešpata-
vimos gimsta.
ֿ
{130}
5 tik toli toli ] p vid ex err om ver
6 lakioju ] cor l pro ill
10 [pus]ryčiautų ] cor y pro i
10 Papusryčiavęs ] cor ę pro ia
12 maudyties ] cor m pro vid l
12 Pasišildęs ] cor il pro y
18 atsitikimų ] cor sec t pro k
30 spinduli[u]s ] ill, vid
40 laiškutis ] a vid ex err rep ir
40 laiškutis ] cor la pro to
48 man ] cor m pro k
51 nebemoka ] vid ex err fl -a pro -u
59 Kad ] cor K pro T
60 mėgsti ] cor s pro ill
60 naktužę ] cor ž pro š
62 vainiką ] cor a pro ill
63 ir ] vid ex err r pro š
66 Boly[tis] ] signat, ill, rest
[1] ~ rus =
Tu, lauke galandęs pjautuvą,
Tu, pakėlęs pirmą spragilą,
Šlovink savaites, kupinas valios…
BS iš atminties cituoja eilutes iš 1907 m. parašyto rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo (1873–1924) eilėraščio „Rugpjūtis“ (Валерий Брюсов, „Август“, in: Валерий Брюсов, Все напевы. 1906–1909, in: http://www.prosv.ru/ebooks/lib/69_Brusov/5.html) (žiūrėta 2015-10-02).
[2] Pirminis šios frazės variantas („Didžiuojuos turtu – / Raudonu žiedu, / Dengiu krūtinę…“) atsispindi anksčiau rašytame eilėraštyje „[Galingą opą]“, žr. BS laiškas VČ, Sočis, 1917-05-09–10, in: VUB RS, F153–1094.
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlion[ytė] / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / p[on]o Čarnockio / Dugos dv[aras] // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.