1917-05-27

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-27, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-27, [iš Sočio – į Iskorostį].
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–157
Physical Description: BS laiškas VČ [Tu atleisk man…]. Be vietos. Nustatant pilną datą [1917-05-27] ir vietą [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 27,9×21,9 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, gelstelėjusio, sulenkto popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r yra rašalo dėmelių. 1r–v viršutinis kraštas nelygus, plėšta. Prie laiško yra 9,8×11,9 cm vokas. Voko 1r apačioje, kairiajame kampe, buvęs užklijuotas pašto ženklas, iškirptas. Uždėtas juodas pašto antspaudas С[ОЧИ] [ЧЕРНО]М. / 27 5 17 /. Voko 1v viršuje uždėti du pašto antspaudai: juodas ИСКОРОС[ТЬ] [ВО]ЛЫН. / 28 6 17 /, juodas ◊◊◊. Pieštuku numeruota {159}. Vokas pilkšvai žalsvos spalvos, smulkių baltų taškelių rašto. Voko vidinė dalis tamsiai mėlyno ornamentinio rašto, atvarto viršuje, centre, – nedidelis žirgo dalies atvaizdas. Laiškas išimtas, atklijavus viršutinį voko atvartą. Tema: BS pasidžiaugia, gavęs VČ laiškų. Praneša apie nelaimę – pro namo, kur buvo apsigyvenęs Sočyje, langą iššokusį šeimininkės sūnų. Aprašo išgyvenimus – sunkų įspūdį. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–157. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Tu atleisk man…
2 Vakar gavau nuo Taves du
3 laišku iš Voronežo ir telegrama,
4 šiandie du laiškučiu inmestu
5 „грязи“ [1] ir laišką iš Voronežo (apie
6' sodą ir Mašiotą [2])
7' Aš norėjau tau daug para-
8 šyti, bet pas mus didelė nelaimė
9 Šeimininkės sunus iš proto
10 išėjo, nuo antro augšto žemėn
11 nušoko, susimušė – – –
12 Be galo sunkus ispudis.
13 Kas toliau bus – nežinau.
14' O aš šiandie dar kaip
15 tyčia ekskursijon einu
16 Bet taip sunkus įspudis,
17 kad aš nežinau kas
18 daryt – – –
19 Atleisk man
20' Bolyt[i]s
21' 27/V
Вал. Чурлянис
[В]олынская губ
[И]скорость. Дуга
Гна Чарноцкaго [*]
{159}
6 sodą ] a ras (
7 tau ] cor t pro d
14 dar ] cor d pro k
20 Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
21 27 ] cor 7 pro 6
[1] ~ rus =tarp šiukšlių.
[2] Pranas Mašiotas (1863–1940), pedagogas, 1915–1918 m. Voronežo lietuvių gimnazijos direktorius.
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / [V]olynės gub[ernija] / [I]skorostis. / P[on]o Čarnockio Dugos [dvaras].