1916-05-18[po]_3

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-05-18], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-05-18], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1095
Authors: Balys Sruoga
Date: [po 1916-05-18]
Physical Description: BS laiškas VČ [Tu grazna, išmintis iš dangaus Aniolų,]. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1916-05-18] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi 1916-05-18 ir [po 1916-05-18] BS rašytais laiškais. Rašyta 13,0×17,6 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Kampai aplankstyti. Apglamžyta. Įsegta sąvaržėlė (parudavusi dėmelė, įspaudo žymė). 2v yra ruda dėmė su pirštų atspaudais. Pieštuku numeruota {86}. Prie laiško voko nėra. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 3 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Tu grazna, išmintis iš dangaus Aniolų,
2 Dievs, atimtas garbės ir parduots likimu,
ֿ
3 Išklausyk, o Šetone, manosios ilgos aimanos!
ֿ
4' Ištremties Kunigaikšti, išdergtas melu,
5 Kurs perblokštas kelies kas kart galingesniu,
ֿ
6 Išklausyk, o Šetone manosios ilgos aimanos!
ֿ
7' Didis Viešpats pažemių, Tu viską žinąs,
8 Savasai žmonių ilgėsio vaistytojas,
ֿ
9 Išklausyk, o Šetone, manosios ilgos aimanos!
ֿ
10 Kurs nuteistus, iškeiktus, nutremtus lankai,
11 Ir mokindams mylėt, Rojų jiems atdarai,
ֿ
12 Išklausyk, o Šetone manosios ilgos aimanos!
ֿ
13 Iš senos, galingos, iš meilužės mirties,
14 Tu, gimdąs siutimus beprotystės, vilties,
ֿ
15' Išklausyk, o Šetone manosios ilgos aimanos!
ֿ
16 Tu žvilgsnius nekaltai nuteistų skaidrinąs,
17 Kad pasmerktų minias, kur apspito dybas,
18 Išklausyk, o Šetone, manosios ilgos aimanos!
ֿ
19 Tu žinąs, kur urvuos, kur žemėse godžios
20 Pavidus Dievas paslėpė žiedus graznas –
ֿ
21 Išklausyk o, Šetone, manosios ilgos aimanos!
ֿ
22 Tu, atlankęs žvilgsniu gilmenas tų versmių
23 Kur palaidotos dušios gelžinių tautų,
ֿ
24 Išklausyk, o Šetone, manosios ilgos aimanos!
ֿ
25 Nuo bedugnių sergstąs duosniosiom rankomis
26 Tuos, kur miegant klajoja stogų briaunomis
ֿ
27 Išklausyk, o Šetone, manosios ilgos aimanos!
ֿ
28 Kurs, kaip burtininks, kaulus girtuoklio senus,
29 Pervažiuotus arklių, mankštini, kaip gleznus,
ֿ
30 Išklausyk, o Šetone, manosios ilgos aimanos!
ֿ
31 Kurs paguodai vargšų, kur žaizdom kupini,
32 Mus salietrą su siera maišyt mokini, –
ֿ
33 Išklausyk, o Šetone manosios ilgos aimanos!
ֿ
34 Tu, bičiuoli grakštus, savo žymia žymiąs
35 Ir žiaurias, ir žemas didžiaturčių kaktas,
36 Išklausyk, o Šetone, manosios ilgos aimanos!
ֿ
37 Inkvėpiąs ir akims, ir jutimams mergų,
38' Kad mylėt driskmenas ir lukėtų skausmų,
ֿ
39 Išklausyk o Šetone, manosios ilgos aimanos!
ֿ
40 Tu, lazda tremtinių, atkaklių švitury,
41 Pakartų ir Žudytojų viens teisdary,
ֿ
42 Išklausyk, o Šetone manosios ilgos aimanos!
ֿ
43 Tų, kuriuos rustume Dievas Tėvas žiaurus
44 Šliaužiot ištrėmė žemėn, patėvi budrus,
ֿ
45 Išklausyk, o Šetone, manosios ilgos aimanos! [1]
– – – – –
46 Susgodojo Karaliūnas,
47 Ko žirgelis liūdnas.
48 Susdumojo Karaliūčia
49 Prie darželio vartų.
ֿ
50 Margas dvaras, žirgas aiklus,
51 Kurtai – briedžiai juodi…
52 – Zvenk žirgeli, purtink karčius
53' Bus grakšti medžioklė!
ֿ
54 Žalias varis – vartai sunkūs
55 Dūmos dar sunkesnės…
56 Dunda žemė, prunksčia žirgas…
57 Kuo keleliu bėgti?..
ֿ
58 Ketrios liepsnos susinėrė –
59 Tai vainikas kietas!
60 Tirps ir ledas, tirps ir uolos –
61 Sujuruos verdenės!
ֿ
62 Prunksčia žirgas, dunda žemė –
63 Tai smagi medžioklė!
64 Tik sutrūko kilpinėlė,
65 Ir vilyčia lūžo…
ֿ
66 Žino jaunas Karaliūnas,
67 Ko dimna galvelė…
68 Junta jauna Karaliūčia,
69' Ko prie vartų rymos… [2]
– – – – – –
4 Kunigaikšti ] cor K pro min
7 Tu ] cor T pro min
15 Išklausyk ] cor s pro vid y
38 driskmenas ] cor s pro i
38 skausmų ] cor s pro l, cor k pro a
53 medžioklė ] p k ras e
69 rymos… ] p cor interp pro !
[1] Prancūzų poeto Charleso Beaudelaire’o (1821–1867) kūrinio „Litanija Šėtonui“ vienas vertimo variantas.
Galutinį vertimo „Litanija Šėtonui“ variantą žr. in: BSR, t. 5 (I): Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 113–115.
Plačiau apie vertimo istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 785.
[2] Eilėraščio be pavadinimo „[Susgodojo Karaliūnas]“ vienas iš pirmųjų variantų, šiek tiek taisytas parkeriu (juodu rašalu) BS ranka.
Galutinį eilėraščio „[Susgodojo karaliūnas]“ variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 17.
Skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 722.