1923-04-04

Main Title: Laiškas Liudui Girai, 1923-04-04, [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Liudui Girai, 1923-04-04, [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F7–794
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis
Date: 1923-04-04
Physical Description: BS laiškas LG [Miels Giriuk, / Prašau įduoti mano broliui Kaziui man]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi BS biografija, kitais tuo metu BS rašytais laiškais LG. Rašyta 22,5×14,5 cm gelstelėjusio popieriaus pailgais langeliais lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. 1r–v sulenkimo vietoje, dešiniajame ir kairiajame kraštuose, įplyšimai. 1r viršuje, kairiajame kampe – susegimo dviem sąvaržėlėm žymės (rudos dėmės). Kampai aplankstyti. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {3}, violetiniu pieštuku – {7.}. 1r apačioje pieštuku užrašyta {B. Sruoga}. 1v prirašyta BS ranka ir pabraukta apačioje: Liūdui Girai. Prie laiško voko nėra. Tema: BS prašo perduoti jam priklausantį honorarą už bendradarbiavimą LG redaguojamame „Skaitymų“ žurnale. Planuoja parašyti recenziją apie Jurgio Savickio apsakymų rinkinį „Šventadienio sonetai“. Būklė: gera. Minimi asmenys: Kazimieras Sruoga, Adomas Jakštas, Jurgis Savickis. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F7–794 (Liudo Giros archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Miels Giriuk,
2 Prašau įduoti mano broliui Kaziui [1] man
3 priklausomą honorarą už paskutinę knygą
4 „Skaitymų“ [2] – eiles ir recenzijas. Ant tuščio
5 mano pasirašyto blanko galima prirašyti –
6 ir bus sąskaita. Mokėk, kiek galėdamas
7 daugiau, nes aš biednas griešnikas esu
8' labai nusmukęs. Už keleto dienų pasiusiu
9 kiek ilgesnę Savickio [3] „Šventadienio
10 Sonetų“ recenziją [4]. Gaila tik, kad neturiu
11 „Draugijos“ [5] kur Jakštas [6] bliuznija [7] del tos
12 knygos, o tai straipsnį būt galima pa-
13 daryti gyvesnį.
14' Šiuo tarpu klonioju[o]s
15 ir visą spaudžiu.
16' Tav[o]Baly[s]Sruoga
17 4/IV 23
18 Liūdui Girai
8 Už ] cor U pro S
14 klonioju[o]s ] ill, rest
16 Tav[o]Baly[s] ] ill, rest
[1] Kazimieras [Kazys] Sruoga (1899–1974), jauniausias BS brolis.
[2] Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune. Žurnale bendradarbiavo BS. 1923 m. žurnalą redagavo Liudas Gira.
[3] Jurgis Savickis (1890–1952), prozininkas. Toliau kalbama apie 1922 m. išleistą jo apsakymų knygą Šventadienio sonetai.
[4] Balys Sruoga, „Keletas minčių Jurgio Savickio „Šventadienio Sonetus“ paskaičius“, in: Skaitymai, 1923, kn. 23, p. 150–174.
BS Savickį vertina kaip „didį dailininką“, „stiprų talentą“, „poetą tapytoją“, parašiusį „įžymų veikalą“ „gal ir ne vien mūsų literatūroj“, todėl pranašauja jam gero prozininko ateitį. Kruopščiai išanalizavęs pirmąjį Savickio apsakymų rinkinį, BS paaiškina kritikams (Jakštui, V. Mykolaičiui-Putinui, T. V. (Vaišnorui?), kad Savickio kūrybos fenomenas atsiskleidžia tik perpratus formos ir turinio sintezę. BS konkrečiai analizuoja trijų Savickio kūrinių („Ad astra“, „Vagis“, „Komediantai“) netradicinio pasakojimo ir jo raiškos (metaforinės konstrukcijos) ypatumus. BS skatina Savickio kūrybą matyti platesniame kultūros kontekste.
[5] Draugija – literatūros, mokslo ir politikos žurnalas, ėjęs kas mėnesį 1907–1914 m. ir 1919–1933 m. ir kas dvi savaites 1937–1940 m. Kaune.
[6] Adomas Dambrauskas-Jakštas (1860–1938), poetas, kritikas, publicistas. 1923 m. redagavo Draugijos žurnalą, įvedė knygų recenzavimą. Buvo pirmasis normatyvinės kritikos kūrėjas.
[7] Jakštas nepalankiai vertina Savickio kūrybos rinkinį, laiko jį „pseudokūryba“, paviršutiniška, „dekadentiška proza“. Peikia neva beprasmį ir tuščią rinkinio pavadinimą – „kaip nieko nesakantį“. Pasigenda pasakojimo „grynumo“. Kritikuoja neapgalvotą, todėl nemotyvuotą, nevykusią simbolizmo, psichologizmo ir realizmo sintezę, „menką turinį“. Peikia „nevykusią kalbą ir rašybą“. Savickio talentą apibūdina „nedisciplinuotu, pasišiaušusiu“. Išskiria tik kelis geriau parašytus apsakymus – „Vagį“, „Ad astra“, „Kaukes“. Ironiškai baigia, kad „Savickiui belieka vien ta garbė, kad jis tarp mūsų diplomatų yra pirmutinis beletristas“ (A. Jakštas, „J. Savickis, „Šventadienio sonetai“, in: Draugija, 1923, Nr. 1–2, p. 50–51).