1923-03-23

Main Title: Laiškas Liudui Girai, [1923-03-23], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini, tik gavus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Liudui Girai, [1923-03-23], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F7–794
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923-03-23]
Physical Description: BS laiškas LG [Gira, Liūdas, sveiks, / Ar negalėtai padaryti gerą darbą:]. Be datos ir vietos. Datuojant [1923-03-23] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi laiško antroje pusėje užrašytu BS adresu Miunchene, kitais tuo metu BS rašytais laiškais LG. Rašyta 21,6×28,3 cm languoto, gelstelėjusio popieraus lape (1r) parkeriu (violetiniu rašalu). Kelis kartus lenkta (trys lenkimo linijos). Kampai aplankstyti. 1r viršuje pieštuku numeruota {5} bibliotekininko ranka; apačioje kita ranka užrašyta {– Sruoga}. 1v viršuje pieštuku, galbūt LG, ranka – BS adresas Vokietijoje: {München. / Kunigunderstr. 23/III / Herrn B. Sruoga.} [~ vok =Miunchenas. / Kunigunder g[atvė] 23/III / Ponas B[alys] Sruoga.]. 1v viršuje, kairiajame krašte, užrašyta {78}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS prašymas, sudarius sąlygas, padėti draugui baigti meno mokslą, atidedant karo tarnybą. Būklė: gera. Minimi asmenys: [Stasys Varnauskas]. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F7–794 (Liudo Giros archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Gira, Liūdas, Sveiks,
2 Ar negalėtai [1] padaryti gerą darbą:
3 Stasys Varnauskas, mano geras prietelius
4 grįžęs iš Rusijos norėtų baigti mokslą
5' Vokietijos – specializuotis graviuroj.
6 Ar negalėtų Lietuvių M. Kurėjų Draugija [2]
7 palaikyti jo prašymą Mobilizacijos
8 Skyriuj, kad jo karo tarnyba būtų
9 atidėta, kol jis baigs mokslą. (Jis
10 yra 25 m., o paprastai atidedama iki 28 m.)
11 Aš manau, Draugija galėtų prie
12 jo prašymo pridėti savo rekomen-
13 daciją.
14 Jei būtų galima – prašytau
15 neatsisakyt padaryti
16 Spaudžiu visas atvirs
17' Tav[o]Balys
5 graviuroj ] cor j pro s, p ras mene
17 Tav[o]Balys ] signat, ill, rest
[1] Liudas Gira (18884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas.
[2] Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira 1922–1925 buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius.