1917-05-14

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-14, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-14, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-14
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Marės šlama, šlama, akmenėlius]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais ir VČ adresu. Rašyta 14,1×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys juodi pašto antspaudai: СОЧИ ЧЕРН[ОМ.] / 15 5 17 /, С[ОЧИ] [ЧЕРНОМ.] / 15 05 17 /, [ВОРО]НЕЖЪ ГУБ. / ◊◊◊ /. Pieštuku numeruota {N 1.}. 1v yra dėmių, pirštų atspaudų. Kampai ir kraštai aplankstyti. Tema: BS egzistencinės mintys, rymant saulėj marių pakrantėj ir klausant jų šlamėjimo: apie amžiną žmogaus ilgesį, žmogaus ir marių bangų panašumą. Būklė: vidutiniška, tekstas blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{N. 1.}
гор. Воронеж
Халютинская, 15
Вал. Чурлянис [*]
1 Marės šlama, šlama, akmenėlius
2 griaudina. Saulė žiūri ir juokias.
3' Kiek tai amžių jau jos šlama ir saulė juokias[! –]
4 Ir kiek tai jau amžių, kaip žmogus rymo
5 ir ilgis! Bangos dainai nėr pradžios
6 ir nėr galo ir žmogaus dušioj ir bangos,
7 ir bangų ilgėjimos dainai nėr pabaigos
8 ir nėr galo… Žali, žali debesys, ne-
9 paprastai žali… Sako kai žmogus il-
10 gis – jo akys žalios. Kas žino? O aš
11' manau jei dušia galėtų buti spalvota,
12 ji butų žalia, kaip tie debesys danguj.
13 Tuoj būtų sykiu ir marės ir dangus,
14 tuoj gal ir ilgėjimos nebebutų – – –
15 Saulė žiūri ir juokias. Akmenėliai
16 šneka, šneka… Iš tolimų, tolimų gel-
17 mių bangutės ateina. Pasižiūrėt in saulę.
18 Pablizgėti, padegti… Ir mes ar ne taip‑
19 pat, kaip tos bangutės, ar ne iš tolimų
20 gelmių ateiname atplaukiame pažvelgti
21' in saulę, pažvilgėti, padegti ir
22 nueiti vėlei toli toli in nežinomas gelmes.
23 Pakila vėtra ir dainuojam mes
24 kaip ir bangos ir spinduliai lužta
25 mumyse. Gerai, kad mes galime spin-
26 dulius laužyt savyje. Gerai, kad mes
27 galime dainuoti ir juokties….
28 Ar yra vėjelis, ar nėra – bangos
29 vistiek ateina, vis tiek akmenėlius
30' griaudena.
31'
32 Ir laiminkim visa kas gyva ir dainuoja,
33 kas buvo bedugnėj, kas eina iš
34 jos, ar bent ją regėjo. Laiminkim.
35 Laiminkim bangas… –
36 Tegu tau Saulė šviečia ir lai-
37' mina – Bal[ytis]
38 14/V
39 Marių Pakrantės ir Saulė
3 Kiek tai ] p ins sub l amžių
3 juokias[! –] ] p ill interp, vid
11 buti ] cor i pro ų
21 in saulę ] cor fl -ę pro vid
30–31 griaudena. ] p ras ill phr
37 Bal[ytis] ] signat, ill, rest
[*] ~ rus =Voronežas / Chaliutinskaja, 15 / Val[erija] Čiurlionytė.