1924[iki]_1

Main Title: Laiškas Vytautui Steponaičiui, [iki 1924], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vytautui Steponaičiui, [iki 1924], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F25–135
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1924]
Physical Description: BS laiškas VyS [Siunčiu Gerbačausko laišką –]. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1924] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi BS ir JAH biografijos faktais (BS iki 1924 m. studijavo Miunchene, JAH iki 1924 m. dėstė lietuvių kalbą Lenkijoje, Jogailos universitete, galvojo apie dėstytojo pareigas Lietuvos universitete). Rašyta 17,1×12,0 cm smulkiai liniuoto popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r karysis kraštas nelygus, plėšta. 1r–v dėmėta, kampai aplankstyti. 1r viršuje, dešiniojo kampo link, pieštuku numeruota {5}. 1v apačioje, dešiniajame krašte, uždėtas LNMMB RKRS antspaudas (LTSR Valst. / [Respublikinė] / [Biblioteka]). Prie laiško voko nėra. Tema: BS ir VyS rūpestis, siekiant padėti JAH iš Lenkijos sugrįžti į Lietuvą. Būklė: gera. 1949 m. perdavė Vytautas Steponaitis. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F25–135 (Vytauto Steponaičio fondas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Siunčiu Gerbačausko [1] laišką –
2 pasiskaityk – pasitiešyk: tai atsa-
3 kymas į mano laišką, kur aš rašiau,
4 kad jau pinigai Berlyne. Kaip matai,
5 jis mano, kad Tu jį savo pinigais
6 į Lietuvą gabeni. Tik laišką paskai-
7 tęs, sunaikink, ir daryk fizionomiją,
8 lyg aš nebutau tau jo siuntęs.
9 Kas liečia straipsnį, tai interesas
10 toks: užusakiau vienam šetonui, tas
11 vilko, vilko ir atsisakė. Tuomet užusa-
12 kiau kitam, tas, biesas žino, kur
13 dingo su visu straipsniu – nebesu-
14 vaikau. Tai dabar užusakiau trečiam –
15 dr. Adleriui iš Würzburgo. Jis pasiža-
16 dėjo greit padaryti
17 O Gerbačauską – renkites kaip
18 nors priglausti Kaune ir suda-
19 ryt sąlygų, kurs jis galėtų
20 skandalyti.
21' Tav[o]Baly[s]Sruog[a]
21 Tav[o]Baly[s]Sruog[a] ] signat, ill, rest
[1] Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. dėstė Jogailos universitete Lenkijoje lietuvių kalbą. 1924–1933 m. VDU (iki 1930 m. Lietuvos universitetas) dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.